Visa allt om Stureplanskliniken AB
Visa allt om Stureplanskliniken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-08
Nettoomsättning 18 867 21 752 19 977 17 097 20 532 21 707 22 733 18 165 10 750 8 644
Övrig omsättning - - - 15 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 986 5 908 3 460 1 608 1 999 4 140 4 148 6 131 2 296 1 533
Resultat efter finansnetto 5 986 5 903 3 418 1 515 1 721 3 795 3 969 5 975 2 252 1 496
Årets resultat 3 495 3 444 2 660 1 101 1 260 2 769 3 500 4 145 1 400 1 057
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 48 548 3 032 3 052 3 217 9 1 125 0 0
Omsättningstillgångar 11 654 9 702 2 997 2 235 7 186 9 544 8 867 7 852 6 836 5 179
Tillgångar 11 654 9 750 3 545 5 267 10 238 12 761 8 876 8 978 6 836 5 179
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 649 5 654 2 210 2 046 2 086 1 933 2 038 2 813 2 339 1 731
Obeskattade reserver 2 980 1 480 0 0 0 0 0 802 618 328
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 587 652 4 192 2 860 795 438 669
Kortfristiga skulder 3 025 2 616 1 335 2 634 7 498 6 636 3 978 4 568 3 440 2 451
Skulder och eget kapital 11 654 9 750 3 545 5 267 10 238 12 761 8 876 8 978 6 836 5 179
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 19 995 780 505 370 284 344
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 4 110 4 691 4 986 4 222 4 188 4 117 4 607 3 356 2 733 2 058
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 702 2 448 2 166 1 795 1 939 1 764 1 894 1 337 1 059 1 334
Utdelning till aktieägare 3 350 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 18 867 21 752 19 977 17 112 20 532 21 707 22 733 18 165 10 750 8 644
Nyckeltal
Antal anställda 11 18 18 25 25 18 15 11 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 715 1 208 1 110 684 821 1 206 1 516 1 651 1 194 1 081
Personalkostnader per anställd (tkr) 551 14 13 248 292 387 477 468 456 467
Rörelseresultat, EBITDA 6 034 6 149 3 577 1 608 2 503 4 534 4 154 6 613 2 296 1 533
Nettoomsättningförändring -13,26% 8,89% 16,85% -16,73% -5,41% -4,51% 25,15% 68,98% 24,36% -%
Du Pont-modellen 51,36% 60,62% 97,72% 30,66% 19,60% 32,44% 47,10% 68,33% 33,60% 29,62%
Vinstmarginal 31,73% 27,17% 17,34% 9,45% 9,77% 19,07% 18,39% 33,77% 21,37% 17,75%
Bruttovinstmarginal 82,64% 64,12% 55,82% 76,24% 70,28% 75,99% 71,53% 77,51% 81,66% 88,26%
Rörelsekapital/omsättning 45,74% 32,58% 8,32% -2,33% -1,52% 13,40% 21,51% 18,08% 31,59% 31,56%
Soliditet 68,42% 69,83% 62,34% 38,85% 20,38% 15,15% 22,96% 37,76% 40,72% 37,98%
Kassalikviditet 376,26% 361,05% 207,04% 74,87% 90,12% 107,96% 212,04% 164,23% 198,72% 211,30%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...