Visa allt om L & S Ekonomisupport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 578 1 482 1 411 1 791 1 574 1 075 827 743 961 1 066
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 388 408 285 658 504 153 142 19 159 78
Resultat efter finansnetto 397 416 295 675 507 157 149 23 159 78
Årets resultat 227 260 178 374 279 114 78 13 83 54
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 850 950 1 000 900 550 250 253 206 11 31
Omsättningstillgångar 908 856 817 846 548 454 288 253 427 389
Tillgångar 1 758 1 806 1 817 1 746 1 098 704 541 459 438 420
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 929 922 802 774 528 369 254 174 221 178
Obeskattade reserver 603 500 422 375 207 80 80 41 41 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 6 107 112 63 80 77 86 1 1
Kortfristiga skulder 221 376 486 485 301 176 130 156 176 240
Skulder och eget kapital 1 758 1 806 1 817 1 746 1 098 704 541 459 438 420
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 507 576 540 448 415 305 300 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 568 0 0 0 0 0 0 0 120 238
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 241 222 236 221 214 228 191 193 192 229
Utdelning till aktieägare 320 220 140 150 128 120 0 0 60 40
Omsättning 1 578 1 482 1 411 1 791 1 574 1 075 827 743 961 1 066
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 789 741 706 896 787 538 827 743 961 533
Personalkostnader per anställd (tkr) 439 385 437 431 362 343 513 566 635 417
Rörelseresultat, EBITDA 388 408 285 658 504 156 146 24 179 98
Nettoomsättningförändring 6,48% 5,03% -21,22% 13,79% 46,42% 29,99% 11,31% -22,68% -9,85% -%
Du Pont-modellen 22,64% 23,20% 16,24% 38,77% 46,17% 22,30% 27,54% 5,01% 36,30% 18,57%
Vinstmarginal 25,22% 28,27% 20,91% 37,80% 32,21% 14,60% 18,02% 3,10% 16,55% 7,32%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,87% 99,65% 99,72% 99,94% 99,81% 98,43% 99,33% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 43,54% 32,39% 23,46% 20,16% 15,69% 25,86% 19,11% 13,06% 26,12% 13,98%
Soliditet 79,60% 72,65% 61,26% 60,16% 61,98% 60,79% 57,60% 44,34% 57,20% 42,38%
Kassalikviditet 410,86% 227,66% 168,11% 174,43% 182,06% 257,95% 221,54% 162,18% 242,61% 162,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...