Visa allt om L & S Ekonomisupport AB
Visa allt om L & S Ekonomisupport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 356 1 578 1 482 1 411 1 791 1 574 1 075 827 743 961
Övrig omsättning 31 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 261 388 408 285 658 504 153 142 19 159
Resultat efter finansnetto 268 397 416 295 675 507 157 149 23 159
Årets resultat 223 227 260 178 374 279 114 78 13 83
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 850 850 950 1 000 900 550 250 253 206 11
Omsättningstillgångar 965 908 856 817 846 548 454 288 253 427
Tillgångar 1 815 1 758 1 806 1 817 1 746 1 098 704 541 459 438
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 832 929 922 802 774 528 369 254 174 221
Obeskattade reserver 579 603 500 422 375 207 80 80 41 41
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 5 6 107 112 63 80 77 86 1
Kortfristiga skulder 403 221 376 486 485 301 176 130 156 176
Skulder och eget kapital 1 815 1 758 1 806 1 817 1 746 1 098 704 541 459 438
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 507 576 540 448 415 305 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 546 568 0 0 0 0 0 0 0 120
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 240 241 222 236 221 214 228 191 193 192
Utdelning till aktieägare 330 320 220 140 150 128 120 0 0 60
Omsättning 1 387 1 578 1 482 1 411 1 791 1 574 1 075 827 743 961
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 678 789 741 706 896 787 538 827 743 961
Personalkostnader per anställd (tkr) 425 439 385 437 431 362 343 513 566 635
Rörelseresultat, EBITDA 261 388 408 285 658 504 156 146 24 179
Nettoomsättningförändring -14,07% 6,48% 5,03% -21,22% 13,79% 46,42% 29,99% 11,31% -22,68% -%
Du Pont-modellen 14,82% 22,64% 23,20% 16,24% 38,77% 46,17% 22,30% 27,54% 5,01% 36,30%
Vinstmarginal 19,84% 25,22% 28,27% 20,91% 37,80% 32,21% 14,60% 18,02% 3,10% 16,55%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 99,87% 99,65% 99,72% 99,94% 99,81% 98,43% 99,33% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 41,45% 43,54% 32,39% 23,46% 20,16% 15,69% 25,86% 19,11% 13,06% 26,12%
Soliditet 70,72% 79,60% 72,65% 61,26% 60,16% 61,98% 60,79% 57,60% 44,34% 57,20%
Kassalikviditet 239,45% 410,86% 227,66% 168,11% 174,43% 182,06% 257,95% 221,54% 162,18% 242,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...