Visa allt om TTI Electronics Nordic AB
Visa allt om TTI Electronics Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 * 2009-12 * 2008-12 * 2007-12 * 2006-12
Nettoomsättning 24 701 3 591 30 156 28 964 3 585 2 759 1 924 2 431 2 168 18 746
Övrig omsättning 175 14 1 462 283 75 21 4 7 8 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 645 819 8 106 6 548 1 023 850 473 533 503 5 845
Resultat efter finansnetto 1 645 819 8 124 6 479 1 023 850 473 535 503 5 854
Årets resultat 1 277 628 6 308 4 746 749 624 446 535 503 5 854
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 * 2009-12 * 2008-12 * 2007-12 * 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 129 17 151 137 20 3 1 3 46 433
Omsättningstillgångar 57 002 6 098 48 211 40 052 4 724 3 675 2 742 2 351 1 716 10 389
Tillgångar 57 131 6 114 48 362 40 190 4 744 3 678 2 743 2 354 1 762 10 823
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 915 5 728 45 181 37 658 3 835 3 086 2 462 2 016 1 480 8 826
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 216 386 3 172 2 532 909 592 281 338 282 1 996
Skulder och eget kapital 57 131 6 114 48 362 40 190 4 744 3 678 2 743 2 354 1 762 10 823
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 *
2013-12
2012-12
2011-12 *
2010-12 *
2009-12 *
2008-12 *
2007-12 *
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda 12 746 1 407 12 332 11 320 1 096 908 706 930 809 6 333
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 6 304 696 6 281 5 690 533 419 352 495 377 2 999
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 24 876 3 605 31 618 29 247 3 660 2 780 1 928 2 438 2 176 18 746
Nyckeltal
Antal anställda 19 20 20 20 20 17 16 19 17 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 300 180 1 508 1 448 179 162 120 128 128 1 339
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 011 106 944 858 83 80 62 70 70 673
Rörelseresultat, EBITDA 1 709 824 8 150 6 582 1 025 850 476 536 506 5 863
Nettoomsättningförändring 587,86% -88,09% 4,12% 707,92% 29,94% 43,40% -20,86% 12,13% -88,43% -%
Du Pont-modellen 2,90% 13,41% 16,80% 16,29% 21,59% 23,11% 17,24% 22,73% 28,60% 54,09%
Vinstmarginal 6,70% 22,83% 26,94% 22,61% 28,56% 30,81% 24,58% 22,01% 23,25% 31,23%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 217,75% 159,06% 149,35% 129,54% 106,42% 111,74% 127,91% 82,81% 66,14% 44,77%
Soliditet 94,37% 93,69% 93,42% 93,70% 80,84% 83,90% 89,76% 85,64% 84,00% 81,55%
Kassalikviditet 1 772,45% 1 579,79% 1 519,89% 1 581,83% 519,69% 620,78% 975,80% 695,56% 608,51% 520,49%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-12: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-12: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-12: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-12: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-12: Balansräkning redovisad i euro
mer information

* Bolaget redovisar bokslutstalen i tusen euro.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...