Visa allt om Mr Exclusive in Sports Media AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 551 3 728 3 919 4 374 3 305 3 368 2 671 2 966 1 788 1 840
Övrig omsättning 8 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 631 1 155 1 399 943 270 679 497 510 209 127
Resultat efter finansnetto 521 987 1 233 972 196 679 474 654 206 119
Årets resultat 617 804 926 515 289 374 241 409 136 53
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 558 11 621 11 640 150 205 282 264 295 305 323
Omsättningstillgångar 1 728 1 975 2 379 2 076 1 876 1 554 1 243 1 012 344 430
Tillgångar 13 286 13 596 14 019 2 226 2 080 1 836 1 507 1 307 650 752
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 973 2 357 1 903 1 227 961 822 698 607 290 203
Obeskattade reserver 98 442 540 540 285 521 363 245 129 129
Avsättningar (tkr) 476 268 112 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 648 9 090 10 606 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 090 1 439 859 459 834 493 445 454 230 419
Skulder och eget kapital 13 286 13 596 14 019 2 226 2 080 1 836 1 507 1 307 650 752
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 752 478 612 437 522
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 225 - - - -
Löner till övriga anställda 434 374 579 1 014 1 105 0 0 0 0 70
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 371 307 329 489 444 333 247 299 228 177
Utdelning till aktieägare 0 0 350 250 250 150 250 150 92 50
Omsättning 3 559 3 728 3 919 4 374 3 305 3 368 2 671 2 966 1 788 1 840
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 551 3 728 3 919 4 374 3 305 3 368 2 671 2 966 1 788 1 840
Personalkostnader per anställd (tkr) 557 481 824 1 600 1 618 1 210 791 1 003 761 855
Rörelseresultat, EBITDA 865 1 394 1 560 952 279 688 506 524 226 157
Nettoomsättningförändring -4,75% -4,87% -10,40% 32,34% -1,87% 26,10% -9,95% 65,88% -2,83% -%
Du Pont-modellen 4,79% 8,50% 9,99% 43,94% 13,08% 37,04% 33,05% 50,19% 32,15% 16,89%
Vinstmarginal 17,94% 30,98% 35,75% 22,36% 8,23% 20,19% 18,64% 22,12% 11,69% 6,90%
Bruttovinstmarginal 75,98% 78,67% 86,32% 86,44% 81,33% 84,50% 76,38% 81,02% 91,78% 99,13%
Rörelsekapital/omsättning 17,97% 14,38% 38,79% 36,97% 31,53% 31,50% 29,88% 18,81% 6,38% 0,60%
Soliditet 22,95% 19,87% 16,58% 73,00% 56,30% 65,69% 64,07% 59,94% 58,90% 39,35%
Kassalikviditet 158,53% 137,25% 276,95% 452,29% 224,94% 315,21% 279,33% 222,91% 149,57% 102,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...