Visa allt om FERAX Installationsprojekt AB
Visa allt om FERAX Installationsprojekt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 726 13 101 6 384 5 435 8 208 4 094 4 052 3 618 3 687 4 558
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 254 2 987 1 331 1 767 2 724 1 385 1 570 1 540 1 007 1 012
Resultat efter finansnetto 1 911 3 015 1 407 1 847 2 726 1 394 1 573 1 465 1 031 988
Årets resultat 4 186 1 965 981 1 165 1 478 967 934 747 554 538
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 179 4 360 4 374 7 124 5 587 5 597 2 960 2 957 555 1 259
Omsättningstillgångar 6 543 10 450 7 388 3 240 3 808 2 856 3 257 1 953 3 129 2 075
Tillgångar 6 721 14 809 11 762 10 364 9 394 8 453 6 217 4 910 3 684 3 334
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 306 8 846 7 421 6 590 5 706 4 355 3 517 2 792 2 136 1 817
Obeskattade reserver 0 3 288 2 843 2 707 2 453 1 758 1 696 1 406 1 045 800
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 415 2 675 1 497 1 067 1 235 2 339 1 005 711 501 718
Skulder och eget kapital 6 721 14 809 11 762 10 364 9 394 8 453 6 217 4 910 3 684 3 334
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 622 655 561 516 519
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 440 1 792 1 054 865 849 160 110 30 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 553 1 054 725 678 655 619 604 505 461 434
Utdelning till aktieägare 4 186 840 540 150 239 128 127 122 92 212
Omsättning 8 726 13 101 6 384 5 435 8 208 4 094 4 052 3 618 3 687 4 558
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 182 3 275 2 128 1 812 2 736 1 365 2 026 1 809 1 844 2 279
Personalkostnader per anställd (tkr) 789 740 638 554 534 501 738 611 542 480
Rörelseresultat, EBITDA 1 268 3 001 1 348 1 777 2 736 1 397 1 583 1 562 1 023 1 025
Nettoomsättningförändring -33,39% 105,22% 17,46% -33,78% 100,49% 1,04% 12,00% -1,87% -19,11% -%
Du Pont-modellen 28,69% 20,35% 11,99% 17,82% 29,04% 16,51% 25,32% 31,57% 28,45% 30,74%
Vinstmarginal 22,09% 23,01% 22,09% 33,98% 33,24% 34,10% 38,85% 42,84% 28,42% 22,49%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 83,55%
Rörelsekapital/omsättning 47,31% 59,35% 92,28% 39,98% 31,35% 12,63% 55,58% 34,33% 71,28% 29,77%
Soliditet 64,07% 77,05% 81,95% 82,84% 79,99% 66,85% 76,68% 77,48% 78,40% 71,78%
Kassalikviditet 270,93% 390,65% 493,52% 303,66% 308,34% 122,10% 324,08% 274,68% 624,55% 289,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...