Visa allt om HomeWork AB
Visa allt om HomeWork AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 20 455 21 358 21 363 20 925 20 391 11 936 4 656 2 550 396 840
Övrig omsättning - 24 174 721 414 252 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 357 1 219 1 123 1 720 2 897 706 121 32 -169 382
Resultat efter finansnetto 1 356 1 260 1 170 1 890 3 181 713 220 19 -187 409
Årets resultat 456 414 352 554 566 244 181 1 -48 27
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 75 82 91 99 108 120 83 12 20 8
Omsättningstillgångar 7 287 8 650 6 387 8 001 8 493 4 718 2 913 1 247 456 801
Tillgångar 7 362 8 732 6 478 8 101 8 601 4 838 2 997 1 259 476 809
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 850 2 394 1 980 1 633 1 079 513 269 88 87 135
Obeskattade reserver 0 0 7 7 8 10 0 0 10 10
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 512 6 338 4 491 6 460 7 514 4 315 2 727 1 170 378 663
Skulder och eget kapital 7 362 8 732 6 478 8 101 8 601 4 838 2 997 1 259 476 809
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 191 360 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 715 11 587 12 254 12 720 0 8 2 586 1 171 79 21
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 231 3 274 3 348 3 632 0 1 883 658 432 20 6
Utdelning till aktieägare 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 455 21 382 21 537 21 646 20 805 12 188 4 656 2 550 396 840
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 0 - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 364 1 228 1 132 1 729 2 906 711 125 40 -161 386
Nettoomsättningförändring -4,23% -0,02% 2,09% 2,62% 70,84% 156,36% 82,59% 543,94% -52,86% -%
Du Pont-modellen 18,46% 14,44% 18,08% 23,34% 37,60% 14,84% 7,44% 3,02% -24,16% 50,56%
Vinstmarginal 6,64% 5,90% 5,48% 9,04% 15,86% 6,02% 4,79% 1,49% -29,04% 48,69%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,57% 10,82% 8,88% 7,36% 4,80% 3,38% 3,99% 3,02% 19,70% 16,43%
Soliditet 38,71% 27,42% 30,65% 20,22% 12,61% 10,76% 8,98% 6,99% 19,79% 17,58%
Kassalikviditet 161,50% 136,48% 142,22% 123,85% 113,03% 109,34% 106,82% 106,58% 120,63% 120,81%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...