Visa allt om G Löf Service AB
Visa allt om G Löf Service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 147 210 231 275 267 472 378 481 462 567
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 22 20 22 34 -25 -50 41 -49 -55 -30
Resultat efter finansnetto 22 20 22 34 -36 -65 25 -71 -64 -44
Årets resultat 22 20 22 34 -39 -65 25 -71 -64 -44
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 2 6 11
Omsättningstillgångar 183 174 160 148 145 179 265 186 270 302
Tillgångar 183 174 160 148 145 179 265 188 276 313
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -33 -55 -75 -97 -131 -92 -27 -52 19 83
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 179 179 0 0 0 139 131 143 145 147
Kortfristiga skulder 37 49 235 245 276 133 162 97 113 83
Skulder och eget kapital 183 174 160 148 145 179 265 188 276 313
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 10 25 9 20 32
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 6 1
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 16 21 21 20 35 29 24 23 29
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 147 210 231 275 267 472 378 481 462 567
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 472 378 481 462 567
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 48 56 35 50 64
Rörelseresultat, EBITDA 22 20 22 34 -25 -50 43 -44 -50 -25
Nettoomsättningförändring -30,00% -9,09% -16,00% 3,00% -43,43% 24,87% -21,41% 4,11% -18,52% -%
Du Pont-modellen 12,02% 11,49% 13,75% 22,97% -17,24% -27,93% 15,47% -26,06% -19,93% -9,58%
Vinstmarginal 14,97% 9,52% 9,52% 12,36% -9,36% -10,59% 10,85% -10,19% -11,90% -5,29%
Bruttovinstmarginal 40,14% 50,95% 53,25% 45,09% 70,04% 71,19% 71,69% 36,59% 34,85% 35,80%
Rörelsekapital/omsättning 99,32% 59,52% -32,47% -35,27% -49,06% 9,75% 27,25% 18,50% 33,98% 38,62%
Soliditet -18,03% -31,61% -46,88% -65,54% -90,34% -51,40% -10,19% -27,66% 6,88% 26,52%
Kassalikviditet 83,78% 57,14% 10,21% 7,76% 10,87% 40,60% 34,57% 74,23% 78,76% 96,39%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...