Visa allt om Ex-Change Parts i Borlänge AB
Visa allt om Ex-Change Parts i Borlänge AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 55 093 42 144 59 876 26 056 20 807 29 721 21 697 19 190 16 889 16 918
Övrig omsättning 5 743 2 690 - 2 498 2 626 197 52 5 485 2 721 1 577
Rörelseresultat (EBIT) 16 714 11 134 19 205 5 613 2 474 9 305 6 632 8 295 2 797 3 557
Resultat efter finansnetto 16 624 11 017 19 115 4 893 2 181 9 290 6 822 7 489 2 278 3 072
Årets resultat 11 264 6 234 12 682 5 131 560 5 672 4 111 1 699 918 692
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 115 1 761 3 705 4 308 12 257 10 727 12 951 15 204 10 554 12 221
Omsättningstillgångar 54 982 45 966 39 456 26 718 18 380 20 528 20 224 9 652 7 871 11 463
Tillgångar 55 097 47 727 43 161 31 027 30 637 31 255 33 175 24 856 18 425 23 684
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 159 16 895 15 661 8 080 8 448 9 538 5 521 4 410 2 711 1 792
Obeskattade reserver 18 412 16 286 13 267 10 441 12 725 11 343 9 808 8 568 3 445 2 441
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 337 1 703 2 986 4 397 7 101 4 673 10 180 8 207 3 761 13 198
Kortfristiga skulder 11 189 12 842 11 247 8 109 2 362 5 701 7 666 3 671 8 508 6 252
Skulder och eget kapital 55 097 47 727 43 161 31 027 30 637 31 255 33 175 24 856 18 425 23 684
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 217 0 0 846 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 3 334 3 736 2 820 2 306 2 222 1 631 1 559 1 090 0 774
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 026 1 717 1 193 973 1 001 760 683 473 358 269
Utdelning till aktieägare 10 000 3 000 5 000 4 000 5 500 1 650 1 655 3 000 0 0
Omsättning 60 836 44 834 59 876 28 554 23 433 29 918 21 749 24 675 19 610 18 495
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 6 6 6 6 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 887 5 268 9 979 4 343 3 468 4 954 7 232 6 397 8 445 8 459
Personalkostnader per anställd (tkr) 816 697 676 553 542 441 721 539 606 534
Rörelseresultat, EBITDA 17 025 11 738 19 809 7 810 4 856 11 409 8 736 8 642 3 878 4 047
Nettoomsättningförändring 30,73% -29,61% 129,80% 25,23% -29,99% 36,98% 13,06% 13,62% -0,17% -%
Du Pont-modellen 30,36% 23,35% 44,61% 16,92% 8,51% 30,56% 21,76% 33,87% 15,59% 15,67%
Vinstmarginal 30,36% 26,44% 32,15% 20,15% 12,53% 32,14% 33,27% 43,87% 17,01% 21,94%
Bruttovinstmarginal 45,07% 48,26% 52,50% 53,14% 47,08% 57,83% 63,18% 38,41% 100,00% 33,30%
Rörelsekapital/omsättning 79,49% 78,60% 47,11% 71,42% 76,98% 49,89% 57,88% 31,17% -3,77% 30,80%
Soliditet 71,73% 62,02% 60,26% 50,84% 58,19% 57,26% 38,43% 42,56% 28,18% 14,99%
Kassalikviditet 263,14% 201,76% 204,14% 174,50% 449,03% 182,44% 112,93% 170,66% 72,68% 153,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...