Visa allt om Sontre AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 705 3 601 3 568 3 510 3 567 2 342 1 448 2 277 3 006 4 751
Övrig omsättning - 642 15 43 - - 205 51 347 107
Rörelseresultat (EBIT) 2 098 2 428 1 913 1 440 1 739 -518 -965 462 -16 1 373
Resultat efter finansnetto 16 395 2 037 903 -218 817 -1 215 -618 511 3 008 628
Årets resultat 15 613 -121 527 -534 635 -322 482 320 3 308 716
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 62 291 56 512 51 772 31 352 25 641 26 131 14 324 4 077 4 046 23 010
Omsättningstillgångar 4 270 3 054 1 174 3 941 5 229 4 643 1 495 302 7 155 9 152
Tillgångar 66 561 59 566 52 946 35 293 30 870 30 774 15 819 4 379 11 201 32 162
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 794 681 951 425 2 759 2 623 3 346 3 063 3 486 -464
Obeskattade reserver 0 0 400 175 0 0 0 0 -643 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 49 310 58 098 50 881 33 875 27 375 27 375 9 429 700 1 718 31 568
Kortfristiga skulder 1 456 786 713 818 735 775 3 044 615 6 639 1 057
Skulder och eget kapital 66 561 59 566 52 946 35 293 30 870 30 774 15 819 4 379 11 201 32 162
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 80 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 49 54
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 300 500 500 400 200 100 0
Omsättning 3 705 4 243 3 583 3 553 3 567 2 342 1 653 2 328 3 353 4 858
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 3 006 4 751
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 129 154
Rörelseresultat, EBITDA 2 638 2 968 2 453 1 980 2 279 -13 -689 746 268 2 258
Nettoomsättningförändring 2,89% 0,92% 1,65% -1,60% 52,31% 61,74% -36,41% -24,25% -36,73% -%
Du Pont-modellen 25,81% 5,31% 3,74% 2,13% 5,67% -1,68% -1,54% 14,11% 31,45% 4,34%
Vinstmarginal 463,75% 87,78% 55,52% 21,45% 49,06% -22,08% -16,78% 27,14% 117,20% 29,36%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 75,95% 62,98% 12,92% 88,97% 125,99% 165,16% -106,98% -13,75% 17,17% 170,39%
Soliditet 23,73% 1,14% 2,39% 1,57% 8,94% 8,52% 21,15% 69,95% 26,99% -1,44%
Kassalikviditet 293,27% 388,55% 164,66% 481,78% 711,43% 599,10% 49,11% 49,11% 107,77% 865,85%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...