Visa allt om Apple Tree AB
Visa allt om Apple Tree AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 561 638
Övrig omsättning 1 1 8 - - 24 10 10 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 1 8 0 -2 3 0 0 -33 -3
Resultat efter finansnetto 1 1 8 0 -2 3 0 0 -35 -6
Årets resultat 1 1 8 0 -2 3 0 0 -35 -8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 21 26 31 29
Omsättningstillgångar 66 67 68 61 61 63 53 43 76 143
Tillgångar 66 67 68 61 61 63 75 70 108 173
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 68 69 69 61 61 63 60 60 59 94
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 15 10 48 78
Skulder och eget kapital 66 67 68 61 61 63 75 70 108 173
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 266 216
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 0 - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 139 238
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 1 8 0 0 24 10 10 561 638
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 561 638
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 419 498
Rörelseresultat, EBITDA 1 1 8 0 -2 24 5 5 -28 2
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -12,07% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -30,56% -1,73%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -5,88% -0,47%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 4,99% 10,19%
Soliditet 103,03% 102,99% 101,47% 100,00% 100,00% 100,00% 80,00% 85,71% 54,63% 54,34%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% -% 353,33% 430,00% 158,33% 183,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...