Visa allt om Struv Invest Aktiebolag
Visa allt om Struv Invest Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -14 -11 0 -10 -10 -2 -7 -13 -10 -5
Resultat efter finansnetto -1 787 2 737 2 362 82 154 440 3 870 550 182
Årets resultat -10 786 2 693 2 355 55 142 440 3 869 477 131
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 000 1 000 1 000 428 750 759 759 759 759 1 352
Omsättningstillgångar 8 575 9 067 8 781 7 159 4 983 5 418 5 917 5 545 2 022 931
Tillgångar 9 575 10 067 9 781 7 588 5 733 6 178 6 676 6 304 2 781 2 284
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 549 10 059 9 773 7 580 5 724 6 169 6 528 6 207 2 588 2 111
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 18 18 18 18
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 26 8 8 8 8 8 130 78 174 155
Skulder och eget kapital 9 575 10 067 9 781 7 588 5 733 6 178 6 676 6 304 2 781 2 284
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 50 500 500 500 500 500 500 120 250 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -14 -11 0 -10 -10 -2 -7 -13 -10 -5
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,73% 99,92% 99,92% 99,89% 99,84% 99,85% 97,98% 98,67% 93,53% 92,99%
Kassalikviditet 32 980,77% 113 337,50% 109 762,50% 89 487,50% 62 287,50% 67 725,00% 4 551,54% 7 108,97% 1 162,07% 600,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...