Visa allt om Spectral Solutions AB
Visa allt om Spectral Solutions AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 34 547 33 514 24 250 27 281 22 425 23 660 17 298 24 271 43 000 29 494
Övrig omsättning 1 014 188 - - - - 563 594 475 360
Rörelseresultat (EBIT) 8 2 053 2 007 2 635 80 142 132 -797 927 1 118
Resultat efter finansnetto -88 1 331 1 653 2 463 80 141 36 -1 016 763 1 037
Årets resultat -88 715 811 1 546 80 141 36 -1 016 475 839
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 184 1 585 30 612 62 28 243 261 33 30
Omsättningstillgångar 48 826 32 597 11 297 15 910 8 949 12 931 10 219 14 910 18 274 14 631
Tillgångar 50 010 34 182 11 327 16 522 9 011 12 959 10 462 15 171 18 308 14 661
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 149 3 237 2 522 1 711 165 84 136 100 923 1 168
Obeskattade reserver 1 395 1 395 1 019 512 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 614 527 271 281 153 249 162 152 0 0
Långfristiga skulder 2 142 2 809 1 640 1 640 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0
Kortfristiga skulder 42 711 26 215 5 874 12 377 7 692 11 625 9 164 13 919 16 385 13 493
Skulder och eget kapital 50 010 34 182 11 327 16 522 9 011 12 959 10 462 15 171 18 308 14 661
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 70 133
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 994 3 924 3 246 2 880 0 0 0 0 1 762 1 812
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 458 1 709 1 485 1 318 0 0 0 0 732 649
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220
Omsättning 35 561 33 702 24 250 27 281 22 425 23 660 17 861 24 865 43 475 29 854
Nyckeltal
Antal anställda 8 7 5 5 0 0 0 0 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 318 4 788 4 850 5 456 - - - - 7 167 4 916
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 002 857 991 894 - - - - 572 667
Rörelseresultat, EBITDA 409 2 454 2 017 2 657 97 158 156 -770 940 1 128
Nettoomsättningförändring 3,08% 38,20% -11,11% 21,65% -5,22% 36,78% -28,73% -43,56% 45,79% -%
Du Pont-modellen 0,02% 6,01% 17,72% 15,95% 0,89% 1,10% 1,26% -5,24% 5,45% 8,46%
Vinstmarginal 0,03% 6,13% 8,28% 9,66% 0,36% 0,60% 0,76% -3,28% 2,32% 4,21%
Bruttovinstmarginal 35,09% 39,97% 40,26% 37,67% 23,38% 21,08% 19,53% 2,93% 30,24% 31,18%
Rörelsekapital/omsättning 17,70% 19,04% 22,36% 12,95% 5,61% 5,52% 6,10% 4,08% 4,39% 3,86%
Soliditet 8,47% 12,65% 29,28% 12,64% 1,83% 0,65% 1,30% 0,66% 5,04% 7,97%
Kassalikviditet 23,15% 34,78% 145,15% 121,52% 72,26% 54,57% 61,85% 86,97% 94,90% 78,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...