Visa allt om Nord Partner Event Aktiebolag
Visa allt om Nord Partner Event Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 51 66 124 152 43 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 22 25 106 94 5 -9 -66
Resultat efter finansnetto 0 0 0 22 23 100 65 0 -9 -71
Årets resultat 0 0 0 22 23 100 65 0 -14 -71
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 5 18 8 15 0 0
Tillgångar 0 0 0 0 5 18 8 15 0 0
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -11 -11 -11 -11 -33 -57 -157 -222 -222 -208
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 11 6 6 22 60 150 219 208 60
Kortfristiga skulder 0 0 5 5 15 14 15 18 13 148
Skulder och eget kapital 0 0 0 0 5 18 8 15 0 0
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 51 66 124 152 43 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 22 25 106 94 5 -9 -66
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -22,73% -46,77% -18,42% 253,49% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 500,00% 588,89% 1 175,00% 33,33% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% 43,14% 37,88% 85,48% 61,84% 11,63% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 96,08% 100,00% 96,77% 90,13% 44,19% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -9,80% -15,15% 3,23% -4,61% -6,98% -% -%
Soliditet -% -% -% -% -660,00% -316,67% -1 962,50% -1 480,00% -% -%
Kassalikviditet -% -% 0,00% 0,00% 33,33% 128,57% 53,33% 83,33% 0,00% 0,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...