Visa allt om Robin Carlsson AB
Visa allt om Robin Carlsson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -41 -40 -35 -58 -39 -19 -28 -19 -15 -18
Resultat efter finansnetto -41 -41 -36 -55 468 481 -29 5 97 1 024
Årets resultat -41 120 -36 -55 468 481 -29 5 97 1 024
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 084 6 084 1 434 1 536 1 536 1 036 536 536 536 200
Omsättningstillgångar 443 483 680 844 949 1 021 1 080 1 143 1 463 1 885
Tillgångar 6 526 6 567 2 114 2 380 2 485 2 058 1 617 1 679 2 000 2 085
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 439 1 479 1 360 1 649 1 954 1 687 1 400 1 599 1 990 2 075
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 087 5 087 755 732 532 372 216 80 10 10
Skulder och eget kapital 6 526 6 567 2 114 2 380 2 485 2 058 1 617 1 679 2 000 2 085
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 150 250 200 195 170 395 182
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -41 -40 -35 -58 -39 -19 -28 -19 -15 -18
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 22,05% 22,52% 64,33% 69,29% 78,63% 81,97% 86,58% 95,24% 99,50% 99,52%
Kassalikviditet 8,71% 9,49% 90,07% 115,30% 178,38% 274,46% 500,00% 1 428,75% 14 630,00% 18 850,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...