Visa allt om Service-Electra AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 785 4 748 4 265 4 114 4 040 4 321 3 354 3 318 2 636 2 658
Övrig omsättning 43 18 51 - 38 7 - - 64 4
Rörelseresultat (EBIT) 304 335 311 182 154 450 108 21 47 223
Resultat efter finansnetto 293 337 318 189 161 451 109 21 47 223
Årets resultat 55 271 179 135 82 255 59 15 23 118
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 80 926 46 58 58 72 86 59 55 66
Omsättningstillgångar 1 644 1 864 1 888 1 615 1 443 1 370 892 815 763 649
Tillgångar 1 724 2 790 1 934 1 674 1 501 1 441 978 874 818 715
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 302 1 247 976 798 662 581 326 266 252 279
Obeskattade reserver 327 351 364 283 281 235 132 106 111 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 385 559 41 10 10 8 5 0 55 30
Kortfristiga skulder 710 632 553 584 549 618 516 501 401 307
Skulder och eget kapital 1 724 2 790 1 934 1 674 1 501 1 441 978 874 818 715
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 1 313 512 495 496 298 253
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 583 1 630 1 511 1 399 0 696 624 492 485 373
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 621 578 503 466 450 431 414 404 296 233
Utdelning till aktieägare 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 50
Omsättning 4 828 4 766 4 316 4 114 4 078 4 328 3 354 3 318 2 700 2 662
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 5 5 6 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 957 950 853 823 808 864 671 553 527 665
Personalkostnader per anställd (tkr) 451 460 415 384 353 334 314 239 228 223
Rörelseresultat, EBITDA 314 342 324 196 168 464 121 32 56 235
Nettoomsättningförändring 0,78% 11,32% 3,67% 1,83% -6,50% 28,83% 1,08% 25,87% -0,83% -%
Du Pont-modellen 17,87% 12,22% 16,44% 11,29% 10,73% 31,37% 11,15% 2,52% 5,75% 31,19%
Vinstmarginal 6,44% 7,18% 7,46% 4,59% 3,99% 10,46% 3,25% 0,66% 1,78% 8,39%
Bruttovinstmarginal 66,52% 70,75% 71,61% 66,89% 65,30% 66,47% 70,66% 65,13% 68,29% 61,96%
Rörelsekapital/omsättning 19,52% 25,95% 31,30% 25,06% 22,13% 17,40% 11,21% 9,46% 13,73% 12,87%
Soliditet 32,31% 54,51% 65,15% 60,13% 57,90% 52,34% 43,28% 39,17% 40,58% 49,09%
Kassalikviditet 215,63% 277,37% 321,16% 258,56% 242,99% 204,21% 152,71% 142,12% 165,09% 172,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...