Visa allt om Termino C 1184 AB
Visa allt om Termino C 1184 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 92 600 433 293 821 243 636 1 455 1 114
Övrig omsättning - - - - 6 - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) -16 -123 88 40 -63 136 20 -103 31 150
Resultat efter finansnetto -16 -123 88 40 -61 137 20 -103 32 150
Årets resultat -16 -74 37 6 -24 60 20 -103 7 99
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 4 7 12 19 31 31 53 73 78
Omsättningstillgångar 33 49 242 191 122 239 41 36 352 243
Tillgångar 37 53 249 203 141 270 73 89 425 321
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 37 52 126 89 84 107 47 27 130 143
Obeskattade reserver 0 0 49 19 0 40 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 74 95 57 122 25 61 294 178
Skulder och eget kapital 37 53 249 203 141 270 73 89 425 321
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 105 290 158
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 100 267 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 66 167 78
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Omsättning 0 92 600 433 299 821 243 636 1 455 1 115
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 1 2 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 243 318 485 279
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 62 203 306 125
Rörelseresultat, EBITDA -16 -119 93 47 -51 155 47 -75 65 187
Nettoomsättningförändring -100,00% -84,67% 38,57% 47,78% -64,31% 237,86% -61,79% -56,29% 30,61% -%
Du Pont-modellen -% -232,08% 35,34% 19,70% -43,97% 50,37% 27,40% -114,61% 7,53% 46,73%
Vinstmarginal -% -133,70% 14,67% 9,24% -21,16% 16,57% 8,23% -16,04% 2,20% 13,46%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 53,26% 28,00% 22,17% 22,18% 14,25% 6,58% -3,93% 3,99% 5,83%
Soliditet 100,00% 98,11% 65,95% 50,74% 59,57% 50,55% 64,38% 30,34% 30,59% 44,55%
Kassalikviditet -% -% 327,03% 201,05% 214,04% 195,90% 164,00% 59,02% 119,73% 136,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...