Visa allt om Groundhog Arkitekter AB
Visa allt om Groundhog Arkitekter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 25 0 7 8 401 0 35 63
Övrig omsättning - - - - - - - 19 - -
Rörelseresultat (EBIT) -192 -71 -229 -548 -571 -155 8 052 -758 -782 -1 214
Resultat efter finansnetto -191 -70 -230 -548 -570 -157 8 012 -757 -780 -1 211
Årets resultat -191 -59 -175 -405 -615 -117 5 906 -545 -562 -868
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 8 19 34 50 139 100
Omsättningstillgångar 196 303 152 362 218 301 443 216 298 722
Tillgångar 196 303 152 362 226 320 476 266 438 821
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 119 110 130 126 131 83 89 84 84 84
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 77 193 22 235 95 238 387 182 354 738
Skulder och eget kapital 196 303 152 362 226 320 476 266 438 821
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 25 0 7 8 401 19 35 63
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -192 -71 -229 -548 -560 -140 8 069 -758 -722 -1 171
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -100,00% -99,92% -% -100,00% -44,44% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -151,38% -% -48,44% 1 691,60% -% -178,08% -147,50%
Vinstmarginal -% -% -% -2 192,00% -% -2 214,29% 95,85% -% -2 228,57% -1 922,22%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 508,00% -% 900,00% 0,67% -% -160,00% -25,40%
Soliditet 60,71% 36,30% 85,53% 34,81% 57,96% 25,94% 18,70% 31,58% 19,18% 10,23%
Kassalikviditet 254,55% 156,99% 690,91% 154,04% 229,47% 126,47% 114,47% 118,68% 84,18% 97,83%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...