Visa allt om Johnson Controls Optima AB
Visa allt om Johnson Controls Optima AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09 2006-09
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -49 -55 -57 -155 -175 -172 -161 -174 -15 0
Resultat efter finansnetto -82 164 -106 658 -21 295 -8 379 -34 731 -6 071 -106 026 -27 595 21 942 -198 238
Årets resultat 16 962 -33 658 -14 805 -8 380 -25 526 -5 545 -82 728 -20 447 14 331 -187 351
Balansräkningar (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09 2006-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 638 944 544 895 500 791 461 326 459 907 424 953 422 854 585 054 396 354 396 354
Omsättningstillgångar 18 696 111 761 776 0 1 654 28 015 31 455 13 183 815 173 749
Tillgångar 657 641 656 655 501 567 461 326 461 561 452 968 454 309 585 067 580 168 570 103
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 92 291 75 328 8 987 781 781 512 4 583 2 404 2 426 7 666
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 3 409 3 409
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 546 806 489 405 438 925 425 583 443 423 449 444 449 693 582 636 474 793 556 495
Kortfristiga skulder 18 544 91 922 53 655 34 962 17 357 3 011 34 27 99 540 2 532
Skulder och eget kapital 657 641 656 655 501 567 461 326 461 561 452 968 454 309 585 067 580 168 570 103
Löner & utdelning (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09 2006-09
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 - 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 - 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 - 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 - 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -49 -55 -57 -155 -175 -172 -161 -174 -15 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 14,03% 11,47% 1,79% 0,17% 0,17% 0,11% 1,01% 0,41% 0,84% 1,78%
Kassalikviditet 100,82% 121,58% 1,45% 0,00% 9,53% 930,42% 92 514,71% 48,15% 184,66% 6 862,12%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...