Visa allt om Multisoft AB
Visa allt om Multisoft AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 51 725 53 288 46 018 41 970 36 199 31 642 30 493 22 915 18 868 13 627
Övrig omsättning 558 889 509 482 68 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 041 14 709 10 251 8 351 5 751 6 546 10 164 6 344 2 793 3 229
Resultat efter finansnetto 8 147 14 518 10 597 8 719 6 251 6 509 10 222 6 776 2 796 2 742
Årets resultat 6 234 9 568 6 544 5 236 4 321 3 645 5 569 3 831 1 683 1 648
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 293 457 1 348 1 230 1 377 1 428 1 278 423 655 8 925
Omsättningstillgångar 37 163 41 882 28 173 26 870 21 536 19 227 20 206 14 256 10 487 9 604
Tillgångar 37 455 42 339 29 521 28 099 22 912 20 655 21 484 14 680 11 142 18 530
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 368 13 634 6 666 5 721 4 486 3 824 5 779 4 210 3 378 3 695
Obeskattade reserver 14 760 14 645 12 549 10 387 8 813 8 484 6 969 4 373 2 952 2 540
Avsättningar (tkr) 148 140 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 406
Kortfristiga skulder 15 179 13 920 10 307 11 991 9 614 8 347 8 736 6 097 4 811 3 888
Skulder och eget kapital 37 455 42 339 29 521 28 099 22 912 20 655 21 484 14 680 11 142 18 530
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 1 011 975 915 1 022 2 609 1 896 1 396
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 400
Löner till övriga anställda 25 298 22 436 20 966 18 623 16 005 13 437 10 536 6 444 6 592 3 863
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 9 243 8 198 7 128 6 841 5 342 4 286 3 570 2 827 2 630 1 671
Utdelning till aktieägare 0 0 0 5 600 4 000 1 960 1 600 4 000 3 000 0
Omsättning 52 283 54 177 46 527 42 452 36 267 31 642 30 493 22 915 18 868 13 627
Nyckeltal
Antal anställda 59 58 49 45 42 37 33 27 20 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 877 919 939 933 862 855 924 849 943 1 048
Personalkostnader per anställd (tkr) 611 545 569 617 551 517 482 460 572 542
Rörelseresultat, EBITDA 8 214 15 256 10 647 8 656 5 975 6 873 10 488 6 595 3 046 3 412
Nettoomsättningförändring -2,93% 15,80% 9,64% 15,94% 14,40% 3,77% 33,07% 21,45% 38,46% -%
Du Pont-modellen 21,82% 34,35% 35,97% 31,07% 27,38% 31,99% 47,62% 46,33% 27,39% 18,06%
Vinstmarginal 15,80% 27,29% 23,08% 20,80% 17,33% 20,88% 33,55% 29,68% 16,18% 24,56%
Bruttovinstmarginal 98,97% 98,55% 98,61% 98,52% 97,42% 98,52% 99,00% 97,17% 97,24% 88,16%
Rörelsekapital/omsättning 42,50% 52,47% 38,82% 35,45% 32,93% 34,38% 37,62% 35,61% 30,08% 41,95%
Soliditet 50,41% 59,18% 55,74% 47,60% 47,93% 48,79% 50,81% 50,13% 49,39% 29,81%
Kassalikviditet 244,83% 300,88% 273,34% 224,08% 224,01% 230,35% 231,30% 233,82% 217,98% 247,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...