Visa allt om Varjalen Aktiebolag
Visa allt om Varjalen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - 47 - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 -8 -15 -7 -14 -17 -27 -22 -89 -75
Resultat efter finansnetto -9 -8 -15 -7 -14 178 -7 13 -45 -27
Årets resultat -9 -8 -15 -7 -14 178 -7 13 -45 274
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Omsättningstillgångar 128 130 137 152 570 584 423 413 402 450
Tillgångar 128 130 137 152 570 584 423 413 402 453
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 111 119 127 142 550 563 386 392 380 424
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 10 10 10 20 20 38 20 22 28
Skulder och eget kapital 128 130 137 152 570 584 423 413 402 453
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
2008-08
2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 25 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 9 12 11
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 34 - -
Rörelseresultat, EBITDA -9 -8 -15 -7 -14 -17 -27 -22 -86 -65
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 86,72% 91,54% 92,70% 93,42% 96,49% 96,40% 91,25% 94,92% 94,53% 93,60%
Kassalikviditet 800,00% 1 300,00% 1 370,00% 1 520,00% 2 850,00% 2 920,00% 1 113,16% 2 065,00% 1 827,27% 1 607,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...