Visa allt om A. Al-Bitar Service AB
Visa allt om A. Al-Bitar Service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Nettoomsättning 13 518 855 220 213 271 271 195 11 49
Övrig omsättning - - 1 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -113 -126 27 76 9 15 -26 9 -29 -63
Resultat efter finansnetto -115 73 20 68 1 10 -26 23 -29 -63
Årets resultat -115 53 20 68 1 10 -26 23 -29 -41
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 115 192 261 227 315 227 94 10 12 0
Omsättningstillgångar 10 58 220 140 100 183 152 167 90 79
Tillgångar 125 251 482 367 415 410 246 177 102 79
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 87 202 149 129 61 60 50 77 54 63
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 169 178 238 123 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 37 49 163 60 117 228 196 101 49 16
Skulder och eget kapital 125 251 482 367 415 410 246 177 102 79
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
Löner till styrelse & VD - 277 361 0 44 103 112 85 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 12 95 0 15 0 35 6 6 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 62 98 1 12 25 29 16 1 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 518 856 220 213 271 271 195 11 49
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 0 1 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 518 855 - 213 271 271 195 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 423 592 - 92 160 209 123 - -
Rörelseresultat, EBITDA -35 -48 92 138 15 21 -20 12 -29 -63
Nettoomsättningförändring -97,49% -39,42% 288,64% 3,29% -21,40% 0,00% 38,97% 1 672,73% -77,55% -%
Du Pont-modellen -90,40% 29,08% 6,02% 21,53% 2,89% 3,66% -10,57% 13,56% -28,43% -79,75%
Vinstmarginal -869,23% 14,09% 3,39% 35,91% 5,63% 5,54% -9,59% 12,31% -263,64% -128,57%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -207,69% 1,74% 6,67% 36,36% -7,98% -16,61% -16,24% 33,85% 372,73% 128,57%
Soliditet 69,60% 80,48% 30,91% 35,15% 14,70% 14,63% 20,33% 43,50% 52,94% 79,75%
Kassalikviditet 27,03% 118,37% 134,97% 233,33% 85,47% 80,26% 77,55% 165,35% 183,67% 493,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...