Visa allt om IRD Textil & Tryck AB
Visa allt om IRD Textil & Tryck AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 31 838 2 243 2 326 3 037 2 808 2 687 2 578 4 107
Övrig omsättning - 9 - 248 227 170 231 218 243 -
Rörelseresultat (EBIT) -22 -132 179 71 -335 107 47 226 303 6
Resultat efter finansnetto -34 -142 159 30 -356 100 46 227 304 -7
Årets resultat -34 -142 159 30 -356 72 73 124 253 -7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 153 150 158 188 176 102 12 21 27 38
Omsättningstillgångar 48 12 106 481 694 719 845 978 830 608
Tillgångar 201 162 263 669 870 821 857 999 857 646
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 43 184 25 -5 351 279 306 287 34
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 189 0 0 0 133 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 119 79 644 741 470 578 638 569 612
Skulder och eget kapital 201 162 263 669 870 821 857 999 857 646
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 307 223 290 321 329 287 403
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 36 6 0 0 0 0 81 248 342
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 25 33 131 106 127 136 188 226 300
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 100 105 0
Omsättning 0 40 838 2 491 2 553 3 207 3 039 2 905 2 821 4 107
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 31 838 2 243 2 326 3 037 2 808 2 687 1 289 2 054
Personalkostnader per anställd (tkr) - 62 39 408 284 377 412 605 363 498
Rörelseresultat, EBITDA -22 -116 210 87 -319 112 56 246 314 40
Nettoomsättningförändring -100,00% -96,30% -62,64% -3,57% -23,41% 8,16% 4,50% 4,23% -37,23% -%
Du Pont-modellen -% -81,48% 68,82% 10,91% -38,39% 13,15% 5,60% 22,72% 36,06% 1,08%
Vinstmarginal -% -425,81% 21,60% 3,25% -14,36% 3,56% 1,71% 8,45% 11,99% 0,17%
Bruttovinstmarginal -% 12,90% 57,52% 60,14% 42,35% 52,85% 47,22% 54,34% 56,98% 51,30%
Rörelsekapital/omsättning -% -345,16% 3,22% -7,27% -2,02% 8,20% 9,51% 12,65% 10,12% -0,10%
Soliditet 4,48% 26,54% 69,96% 3,74% -0,57% 42,75% 32,56% 34,59% 33,49% 5,26%
Kassalikviditet 1 200,00% 10,08% 134,18% 60,87% 76,79% 130,43% 127,85% 136,05% 131,63% 84,80%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...