Visa allt om Barnöverlevande Berättar AB
Visa allt om Barnöverlevande Berättar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 98 155 105 76 58 29 15 148 245 85
Övrig omsättning 10 - - - 16 - - - 14 -
Rörelseresultat (EBIT) 20 63 44 9 14 -33 -37 -12 114 -29
Resultat efter finansnetto 25 64 47 13 22 -4 -14 20 133 -20
Årets resultat 19 37 35 9 19 -4 -14 174 128 -3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
Omsättningstillgångar 245 370 298 258 360 610 795 992 1 048 1 082
Tillgångar 245 370 298 258 360 610 795 992 1 072 1 085
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 164 295 257 222 348 597 721 834 757 762
Obeskattade reserver 15 15 0 0 0 0 0 0 225 278
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Kortfristiga skulder 66 60 40 35 12 13 73 158 90 30
Skulder och eget kapital 245 370 298 258 360 610 795 992 1 072 1 085
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 150 0 0 135 268 120 99 97 134
Omsättning 108 155 105 76 74 29 15 148 259 85
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 20 63 44 9 14 -33 -37 -6 123 -25
Nettoomsättningförändring -36,77% 47,62% 38,16% 31,03% 100,00% 93,33% -89,86% -39,59% 188,24% -%
Du Pont-modellen 10,20% 17,03% 15,77% 5,04% 5,83% -0,66% -1,51% 2,02% 12,50% -1,84%
Vinstmarginal 25,51% 40,65% 44,76% 17,11% 36,21% -13,79% -80,00% 13,51% 54,69% -23,53%
Bruttovinstmarginal 94,90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 182,65% 200,00% 245,71% 293,42% 600,00% 2 058,62% 4 813,33% 563,51% 391,02% 1 237,65%
Soliditet 71,71% 82,89% 86,24% 86,05% 96,67% 97,87% 90,69% 84,07% 85,73% 88,68%
Kassalikviditet 371,21% 616,67% 732,50% 705,71% 3 000,00% 4 692,31% 1 089,04% 627,85% 1 148,89% 3 606,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...