Visa allt om Inspirerande Hem i Göteborg AB
Visa allt om Inspirerande Hem i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 16 171 311
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 -5 -7 -21 -6 -59 53 75
Resultat efter finansnetto 0 0 0 -5 -7 -21 -6 -59 57 72
Årets resultat 0 0 0 -5 -7 -21 -6 -59 57 72
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 3 8 13 19 24
Omsättningstillgångar 1 1 1 1 1 1 11 11 81 58
Tillgångar 1 1 1 1 1 3 19 25 99 82
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -112 -112 -112 -111 -106 -99 -78 -72 -12 -70
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 107 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 112 112 5 112 107 103 98 97 112 152
Skulder och eget kapital 1 1 1 1 1 3 19 25 99 82
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 16 171 311
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 16 171 311
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 15 35
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 -5 -4 -16 -1 -54 58 78
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -90,64% -45,02% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -236,00% 58,59% 91,46%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -368,75% 33,92% 24,12%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -100,00% 78,36% 70,74%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -537,50% -18,13% -30,23%
Soliditet -11 200,00% -11 200,00% -11 200,00% -11 100,00% -10 600,00% -3 300,00% -410,53% -288,00% -12,12% -85,37%
Kassalikviditet 0,89% 0,89% 20,00% 0,89% 0,93% 0,97% 3,06% 3,09% 65,18% 32,89%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...