Visa allt om Bygg-Const Nord AB
Visa allt om Bygg-Const Nord AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 645 968 1 026 1 006 982 555 317 465 551 287
Övrig omsättning 151 28 25 17 14 - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 44 34 11 110 53 169 74 76 191 9
Resultat efter finansnetto 30 18 -7 93 31 142 37 36 166 7
Årets resultat 24 16 17 49 7 91 12 3 76 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 815 839 863 884 883 903 952 978 975 384
Omsättningstillgångar 193 174 218 242 188 120 26 61 29 112
Tillgångar 1 007 1 012 1 081 1 126 1 071 1 023 978 1 039 1 004 496
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 353 329 363 346 298 291 200 188 185 147
Obeskattade reserver 110 112 117 148 122 109 93 71 56 4
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 410 427 446 461 476 492 513 545 582 187
Kortfristiga skulder 133 144 155 171 175 131 172 235 181 158
Skulder och eget kapital 1 007 1 012 1 081 1 126 1 071 1 023 978 1 039 1 004 496
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 181 - - - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 276 468 389 - - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 82 172 121 94 - - 7 12 13 15
Utdelning till aktieägare 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 796 996 1 051 1 023 996 555 317 465 551 288
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 645 968 1 026 1 006 982 - 317 465 551 287
Personalkostnader per anställd (tkr) 288 537 690 565 485 - 22 87 78 90
Rörelseresultat, EBITDA 68 59 32 131 74 190 100 103 206 15
Nettoomsättningförändring -33,37% -5,65% 1,99% 2,44% 76,94% 75,08% -31,83% -15,61% 91,99% -%
Du Pont-modellen 4,37% 3,36% 1,02% 9,77% 4,95% 16,52% 7,57% 7,31% 19,02% 1,81%
Vinstmarginal 6,82% 3,51% 1,07% 10,93% 5,40% 30,45% 23,34% 16,34% 34,66% 3,14%
Bruttovinstmarginal 93,18% 95,14% 96,78% 100,00% 91,85% 100,00% 100,00% 100,00% 99,46% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,30% 3,10% 6,14% 7,06% 1,32% -1,98% -46,06% -37,42% -27,59% -16,03%
Soliditet 43,57% 41,14% 42,02% 40,42% 36,22% 36,30% 27,46% 23,01% 22,44% 30,22%
Kassalikviditet 145,11% 120,83% 140,65% 141,52% 107,43% 91,60% 15,12% 25,96% 16,02% 70,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...