Visa allt om Aros Circle Aktiebolag
Visa allt om Aros Circle Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 16 799 24 039 23 057 25 700 24 563 17 406 13 117 14 795 9 973 5 765
Övrig omsättning 356 393 686 484 874 961 541 580 390 144
Rörelseresultat (EBIT) 464 659 280 300 427 155 130 190 81 18
Resultat efter finansnetto 465 660 284 306 428 155 130 197 83 19
Årets resultat 336 415 158 143 216 76 64 101 64 9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 17 17 17 17 0 5 9 12 15
Omsättningstillgångar 6 417 6 136 5 842 5 759 6 479 4 920 3 302 3 246 2 907 1 671
Tillgångar 6 434 6 153 5 859 5 776 6 496 4 920 3 307 3 255 2 919 1 686
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 483 1 308 972 815 671 455 379 315 374 310
Obeskattade reserver 587 559 439 367 276 158 124 92 47 60
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 364 4 287 4 447 4 595 5 549 4 308 2 804 2 849 2 499 1 316
Skulder och eget kapital 6 434 6 153 5 859 5 776 6 496 4 920 3 307 3 255 2 919 1 686
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 630 1 563 1 411 1 453 1 523 522 203 143 132 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 103 668 611 677 582 174 73 55 52 0
Utdelning till aktieägare 160 160 80 0 0 0 0 0 160 0
Omsättning 17 155 24 432 23 743 26 184 25 437 18 367 13 658 15 375 10 363 5 909
Nyckeltal
Antal anställda 7 5 6 7 7 3 3 3 3 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 400 4 808 3 843 3 671 3 509 5 802 4 372 4 932 3 324 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 535 315 340 282 314 242 97 66 59 -
Rörelseresultat, EBITDA 464 2 896 280 300 427 160 133 193 84 19
Nettoomsättningförändring -30,12% 4,26% -10,28% 4,63% 41,12% 32,70% -11,34% 48,35% 72,99% -%
Du Pont-modellen 7,21% 10,73% 4,85% 5,30% 6,59% 3,15% 3,93% 6,05% 2,84% 1,13%
Vinstmarginal 2,76% 2,75% 1,23% 1,19% 1,74% 0,89% 0,99% 1,33% 0,83% 0,33%
Bruttovinstmarginal 32,32% 16,97% 12,68% 12,74% 99,65% 96,89% 98,04% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,22% 7,69% 6,05% 4,53% 3,79% 3,52% 3,80% 2,68% 4,09% 6,16%
Soliditet 30,17% 28,34% 22,43% 18,79% 13,46% 11,61% 14,22% 11,71% 13,97% 20,95%
Kassalikviditet 147,04% 143,13% 131,37% 125,33% 116,76% 114,21% 117,76% 113,93% 116,33% 126,98%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...