Visa allt om MVG Media Vision Group AB
Visa allt om MVG Media Vision Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 803 7 371 4 890 6 781 5 327 5 003 5 190 3 334 1 849 1 762
Övrig omsättning 130 - 92 - - 18 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 164 463 323 656 -254 686 340 174 26 47
Resultat efter finansnetto 159 461 321 656 -249 687 339 167 17 41
Årets resultat 119 354 371 359 16 389 177 88 10 29
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 5 5 13 20 40 79 121 213
Omsättningstillgångar 1 641 3 846 1 663 2 174 1 901 2 173 2 405 1 444 342 344
Tillgångar 1 641 3 846 1 668 2 179 1 914 2 194 2 446 1 523 462 557
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 161 1 042 838 617 408 692 503 325 237 227
Obeskattade reserver 0 0 0 160 0 280 130 40 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 184 326 194 92 280 250 107 197 80 100
Kortfristiga skulder 295 2 478 636 1 310 1 226 972 1 706 960 145 230
Skulder och eget kapital 1 641 3 846 1 668 2 179 1 914 2 194 2 446 1 523 462 557
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 1 152 1 168 1 145 515 179
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 067 1 481 1 013 1 485 1 188 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 297 - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 431 519 374 524 431 384 367 370 156 49
Utdelning till aktieägare 0 0 150 150 0 300 200 0 0 0
Omsättning 4 933 7 371 4 982 6 781 5 327 5 021 5 190 3 334 1 849 1 762
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 4 3 3 3 3 3 3 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 601 1 843 1 223 2 260 1 776 1 668 1 730 1 111 616 1 762
Personalkostnader per anställd (tkr) 509 509 354 688 551 528 527 526 232 250
Rörelseresultat, EBITDA 164 463 323 664 -246 706 379 254 109 130
Nettoomsättningförändring -34,84% 50,74% -27,89% 27,29% 6,48% -3,60% 55,67% 80,31% 4,94% -%
Du Pont-modellen 10,05% 12,04% 19,54% 30,34% -12,96% 31,36% 13,90% 11,49% 5,63% 8,44%
Vinstmarginal 3,44% 6,28% 6,67% 9,75% -4,66% 13,75% 6,55% 5,25% 1,41% 2,67%
Bruttovinstmarginal 75,74% 56,68% 77,67% 70,90% 47,57% 69,96% 47,57% 89,14% 74,58% 57,32%
Rörelsekapital/omsättning 28,02% 18,56% 21,00% 12,74% 12,67% 24,01% 13,47% 14,52% 10,65% 6,47%
Soliditet 70,75% 27,09% 50,24% 33,73% 21,32% 40,95% 24,48% 23,23% 51,30% 40,75%
Kassalikviditet 556,27% 155,21% 261,48% 165,95% 155,06% 223,56% 140,97% 150,42% 235,86% 149,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...