Visa allt om E.Holmberg & Co AB
Visa allt om E.Holmberg & Co AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 003 2 726 3 352 3 745 3 905 4 188 4 061 6 075 6 060 4 822
Övrig omsättning - - - 11 69 24 - 264 137 225
Rörelseresultat (EBIT) 406 28 17 -229 397 -125 -159 -269 258 417
Resultat efter finansnetto 405 26 15 -233 386 -177 -231 -374 182 378
Årets resultat 273 26 15 -133 134 -177 -231 -347 127 268
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 183 238 150 180 407 445 660 1 185 1 821 921
Omsättningstillgångar 678 726 795 892 1 015 851 557 1 046 1 215 1 201
Tillgångar 861 964 945 1 072 1 421 1 296 1 217 2 230 3 036 2 121
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 452 178 152 137 270 136 60 120 592 565
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 44 1 0 30 45 90 272 455 837 520
Kortfristiga skulder 365 784 792 905 1 106 1 070 884 1 656 1 580 1 009
Skulder och eget kapital 861 964 945 1 072 1 421 1 296 1 217 2 230 3 036 2 121
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 83 282 376 376 376
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 320 300 376 424 422 389 336 344 407 533
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 15 25 125 162 154 283 340 420 353 429
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 200 100
Omsättning 3 003 2 726 3 352 3 756 3 974 4 212 4 061 6 339 6 197 5 047
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 502 1 363 1 676 1 873 1 953 1 396 1 354 2 025 2 020 1 206
Personalkostnader per anställd (tkr) 235 210 315 364 352 310 356 429 418 376
Rörelseresultat, EBITDA 461 65 47 -145 585 33 5 147 608 701
Nettoomsättningförändring 10,16% -18,68% -10,49% -4,10% -6,76% 3,13% -33,15% 0,25% 25,67% -%
Du Pont-modellen 47,15% 2,90% 1,80% -21,36% 28,08% -9,65% -12,98% -12,02% 8,63% 19,75%
Vinstmarginal 13,52% 1,03% 0,51% -6,11% 10,22% -2,98% -3,89% -4,41% 4,32% 8,69%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 37,16% 24,91% 33,56% 46,31%
Rörelsekapital/omsättning 10,42% -2,13% 0,09% -0,35% -2,33% -5,23% -8,05% -10,04% -6,02% 3,98%
Soliditet 52,50% 18,46% 16,08% 12,78% 19,00% 10,49% 4,93% 5,38% 20,14% 27,55%
Kassalikviditet 185,75% 92,60% 100,38% 98,56% 91,77% 79,53% 63,01% 63,16% 76,90% 113,68%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...