Visa allt om Rejmyre Maskin AB
Visa allt om Rejmyre Maskin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 098 1 730 1 421 1 316 1 629 1 188 394 1 517 1 573 633
Övrig omsättning 201 275 266 605 597 340 358 370 364 -
Rörelseresultat (EBIT) -108 889 500 636 701 179 -820 -562 -407 -819
Resultat efter finansnetto 749 1 564 1 455 1 789 1 739 1 038 -280 436 977 181
Årets resultat 711 1 204 1 419 1 201 1 766 2 088 838 1 018 1 699 558
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 013 30 108 29 319 25 680 20 598 296 323 725 1 036 1 480
Omsättningstillgångar 9 682 9 255 9 447 12 554 16 623 35 651 35 169 35 431 35 434 34 580
Tillgångar 39 694 39 364 38 766 38 234 37 221 35 947 35 492 36 156 36 470 36 060
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 35 774 35 220 34 171 32 902 31 844 30 208 28 250 27 532 26 605 24 996
Obeskattade reserver 3 843 4 021 4 028 4 411 4 090 4 840 6 583 8 103 9 158 10 668
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 77 122 567 920 1 287 899 658 521 708 397
Skulder och eget kapital 39 694 39 364 38 766 38 234 37 221 35 947 35 492 36 156 36 470 36 060
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 250 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 26 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Utdelning till aktieägare 160 157 155 150 143 130 130 120 90 90
Omsättning 1 299 2 005 1 687 1 921 2 226 1 528 752 1 887 1 937 633
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 098 - - - - 1 188 394 1 517 1 573 633
Personalkostnader per anställd (tkr) 289 - - - - 3 108 20 5 5
Rörelseresultat, EBITDA -12 985 667 809 1 079 561 -418 -221 37 -191
Nettoomsättningförändring -36,53% 21,75% 7,98% -19,21% 37,12% 201,52% -74,03% -3,56% 148,50% -%
Du Pont-modellen 1,89% 4,10% 3,86% 4,69% 4,67% 2,90% -0,78% 1,21% 2,68% 0,55%
Vinstmarginal 68,40% 93,29% 105,42% 136,17% 106,75% 87,88% -70,05% 28,94% 62,17% 31,60%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 40,94% 61,98% 99,53%
Rörelsekapital/omsättning 874,77% 527,92% 624,91% 884,04% 941,44% 2 925,25% 8 759,14% 2 301,25% 2 207,63% 5 400,16%
Soliditet 97,68% 97,44% 96,25% 94,56% 93,65% 93,96% 93,27% 92,28% 91,03% 90,62%
Kassalikviditet 12 561,04% 7 577,87% 1 664,37% 1 363,48% 1 290,83% 3 964,52% 5 343,31% 6 800,00% 4 876,13% 8 709,32%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...