Visa allt om Hudiksvalls Lågprishandel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12
Nettoomsättning 0 23 281 26 748 37 181 44 654 49 864 67 055
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -145 -2 001 -1 002 797 888 939 1 587
Resultat efter finansnetto -133 -2 146 -1 077 762 926 1 012 1 661
Årets resultat 657 -1 548 -779 1 633 69 533 890
Balansräkningar (tkr)
2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 879 2 018 2 441 2 741 195 219
Omsättningstillgångar 1 006 1 906 2 651 3 073 2 858 2 977 4 582
Tillgångar 1 006 3 785 4 669 5 513 5 598 3 172 4 801
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 79 120 120 1 755 702 653 990
Obeskattade reserver 0 0 0 0 1 507 682 419
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 3 100 459 0 0 0
Kortfristiga skulder 927 3 665 1 449 3 299 3 389 1 837 3 392
Skulder och eget kapital 1 006 3 785 4 669 5 513 5 598 3 172 4 801
Löner & utdelning (tkr)
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
2003-12
2002-12
2001-12
Löner till styrelse & VD - 396 363 378 580 385 393
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda - 1 756 1 733 1 871 1 863 1 973 2 497
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 0
Sociala kostnader - 810 835 895 939 833 1 103
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 245 10 20 870
Omsättning 0 23 281 26 748 37 181 44 654 49 864 67 055
Nyckeltal
Antal anställda - 9 10 11 10 12 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 2 587 2 675 3 380 4 465 4 155 5 158
Personalkostnader per anställd (tkr) - 329 293 286 338 266 307
Rörelseresultat, EBITDA -145 -1 534 -569 1 212 926 940 1 587
Nettoomsättningförändring -100,00% -12,96% -28,06% -16,74% -10,45% -25,64% -%
Du Pont-modellen -% -52,76% -21,35% 14,80% 16,65% 32,44% 34,64%
Vinstmarginal -% -8,58% -3,73% 2,19% 2,09% 2,06% 2,48%
Bruttovinstmarginal -% 9,99% 11,68% 14,05% 12,99% 12,12% 13,64%
Rörelsekapital/omsättning -% -7,56% 4,49% -0,61% -1,19% 2,29% 1,77%
Soliditet 7,85% 3,17% 2,57% 31,83% 31,92% 36,07% 26,90%
Kassalikviditet 108,52% 35,17% 105,18% 46,38% 44,82% 92,05% 96,88%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2001 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...