Visa allt om Ann-Marie Skarp Produktion AB
Visa allt om Ann-Marie Skarp Produktion AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -69 -55 -59 -38 -41 -40 -37 -34 -34 -34
Resultat efter finansnetto 1 065 12 880 2 510 1 075 -39 -36 875 977 -32
Årets resultat 1 065 129 859 2 469 997 0 -6 506 997 -23
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 550 1 550 1 550 1 550 1 648 10 370 10 370 10 436 9 611 8 706
Omsättningstillgångar 9 427 11 179 11 257 11 747 9 148 59 242 215 195 123
Tillgångar 10 976 12 728 12 807 13 297 10 796 10 430 10 612 10 651 9 806 8 829
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 062 12 697 12 569 13 009 10 540 10 263 10 266 10 272 9 766 8 769
Obeskattade reserver 0 0 154 154 154 154 194 224 30 50
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 904 4 4 4 4 3 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 27 81 129 98 10 152 155 10 10
Skulder och eget kapital 10 976 12 728 12 807 13 297 10 796 10 430 10 612 10 651 9 806 8 829
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 3 700 0 0 1 300 0 0 3 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -69 -55 -59 -38 -41 -40 -37 -34 -34 -34
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 91,67% 99,76% 99,08% 98,69% 98,68% 99,49% 98,09% 97,96% 99,81% 99,73%
Kassalikviditet 94 270,00% 41 403,70% 13 897,53% 9 106,20% 9 334,69% 590,00% 159,21% 138,71% 1 950,00% 1 230,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...