Visa allt om Ann-Marie Skarp Produktion AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -55 -59 -38 -41 -40 -37 -34 -34 -34 -29
Resultat efter finansnetto 12 880 2 510 1 075 -39 -36 875 977 -32 2 941
Årets resultat 129 859 2 469 997 0 -6 506 997 -23 2 941
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 550 1 550 1 550 1 648 10 370 10 370 10 436 9 611 8 706 8 755
Omsättningstillgångar 11 179 11 257 11 747 9 148 59 242 215 195 123 121
Tillgångar 12 728 12 807 13 297 10 796 10 430 10 612 10 651 9 806 8 829 8 876
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 697 12 569 13 009 10 540 10 263 10 266 10 272 9 766 8 769 8 791
Obeskattade reserver 0 154 154 154 154 194 224 30 50 59
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 4 4 4 3 0 0 0 0 9
Kortfristiga skulder 27 81 129 98 10 152 155 10 10 16
Skulder och eget kapital 12 728 12 807 13 297 10 796 10 430 10 612 10 651 9 806 8 829 8 876
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 1 300 0 0 3 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -55 -59 -38 -41 -40 -37 -34 -34 -34 -29
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,76% 99,08% 98,69% 98,68% 99,49% 98,09% 97,96% 99,81% 99,73% 99,52%
Kassalikviditet 41 403,70% 13 897,53% 9 106,20% 9 334,69% 590,00% 159,21% 138,71% 1 950,00% 1 230,00% 756,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...