Visa allt om Digital Fish Software AB
Visa allt om Digital Fish Software AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 13 126 10 086 8 233 9 978 11 481 8 296 10 666 4 637 4 383 2 747
Övrig omsättning 6 173 289 2 420 24 19 44 521 274 128 1 135
Rörelseresultat (EBIT) 919 1 503 2 854 647 233 556 721 -313 1 549 -335
Resultat efter finansnetto 15 076 3 654 3 989 647 132 425 706 -488 1 505 -319
Årets resultat 14 558 2 693 2 607 358 96 312 529 -70 783 52
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 117 2 022 2 415 366 372 18 325 553 688 906
Omsättningstillgångar 22 017 10 046 5 471 5 493 4 196 2 803 2 352 2 791 2 097 795
Tillgångar 24 134 12 068 7 886 5 860 4 568 2 821 2 677 3 344 2 785 1 700
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 071 6 513 3 820 1 264 2 011 2 043 1 362 953 1 115 794
Obeskattade reserver 160 160 160 160 0 0 0 0 418 7
Avsättningar (tkr) 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 934 0 110 98 67 461 1
Kortfristiga skulder 7 404 4 896 3 906 3 502 2 558 668 1 217 2 324 792 898
Skulder och eget kapital 24 134 12 068 7 886 5 860 4 568 2 821 2 677 3 344 2 785 1 700
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 1 042 641 200 612 481 1 440
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 15 1 129 3 657 1 175 412 413
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 333 751 1 313 606 377 819
Utdelning till aktieägare 15 900 5 000 0 0 1 157 128 127 120 92 462
Omsättning 19 299 10 375 10 653 10 002 11 500 8 340 11 187 4 911 4 511 3 882
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 2 7 16 8 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 5 741 1 185 667 580 731 458
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 865 372 336 300 192 437
Rörelseresultat, EBITDA 1 408 1 965 3 318 653 242 778 961 -75 1 783 -104
Nettoomsättningförändring 30,14% 22,51% -17,49% -13,09% 38,39% -22,22% 130,02% 5,80% 59,56% -%
Du Pont-modellen 63,93% 30,30% 51,51% 11,04% 5,45% 18,40% 27,61% -7,72% 55,69% -18,71%
Vinstmarginal 117,54% 36,26% 49,34% 6,48% 2,17% 6,26% 6,93% -5,56% 35,39% -11,58%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 111,33% 51,06% 19,01% 19,95% 14,27% 25,74% 10,64% 10,07% 29,77% -3,75%
Soliditet 67,11% 55,00% 50,02% 23,58% 44,02% 72,42% 50,88% 28,50% 50,84% 47,00%
Kassalikviditet 297,37% 205,19% 140,07% 156,85% 164,03% 419,61% 193,26% 120,09% 264,77% 88,53%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...