Visa allt om Peab Trading Väst AB
Visa allt om Peab Trading Väst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -139 -20 000 0 1 -1 -1 -3 0 0 0
Resultat efter finansnetto -15 272 -21 686 -11 028 6 267 -1 122 75 410 396 402 400
Årets resultat -13 599 -19 999 -10 692 6 667 -827 53 302 285 290 288
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 850 64 450 84 450 92 189 51 827 57 225 25 064 12 281 10 888 10 889
Omsättningstillgångar 36 708 13 217 25 602 27 722 3 89 0 0 18 15
Tillgångar 87 558 77 667 110 052 119 911 51 830 57 314 25 064 12 281 10 906 10 904
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 124 123 8 797 18 296 10 506 10 505 10 507 10 506 10 506 10 505
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 2 998 149 13 654 1 381 400 399
Kortfristiga skulder 87 434 77 544 101 255 101 615 38 326 46 660 903 394 0 0
Skulder och eget kapital 87 558 77 667 110 052 119 911 51 830 57 314 25 064 12 281 10 906 10 904
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -139 0 0 1 -1 -1 -3 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 0,14% 0,16% 7,99% 15,26% 20,27% 18,33% 41,92% 85,55% 96,33% 96,34%
Kassalikviditet 41,98% 17,04% 25,28% 27,28% 0,01% 0,19% 0,00% 0,00% -% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...