Visa allt om Annika Dopping & Co AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 036 1 190 786 1 071 873 1 256 2 296 1 532 1 558 1 787
Övrig omsättning - - 101 100 - - - - - 10
Rörelseresultat (EBIT) 706 177 167 376 40 -183 920 432 67 30
Resultat efter finansnetto 689 146 134 349 22 -210 914 351 69 31
Årets resultat 74 120 134 349 22 -210 670 249 24 15
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 13 13 13 3 22 29 21 92 83
Omsättningstillgångar 780 896 720 546 594 617 1 027 1 146 1 221 482
Tillgångar 792 908 732 558 596 639 1 055 1 167 1 313 565
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 335 261 141 108 99 77 286 298 266 242
Obeskattade reserver 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 36 207 408 236 193 315 216 493 550 151
Kortfristiga skulder 376 440 184 215 305 247 552 376 498 173
Skulder och eget kapital 792 908 732 558 596 639 1 055 1 167 1 313 565
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 121 218 - 0 93 149 7 0 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 320 - - 307 132 87 90 192 162 26
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 110 55 86 103 42 56 185 60 103 45
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 036 1 190 887 1 171 873 1 256 2 296 1 532 1 558 1 797
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 036 1 190 393 536 437 628 1 148 1 532 1 558 1 787
Personalkostnader per anställd (tkr) 502 822 170 232 131 168 271 315 359 175
Rörelseresultat, EBITDA 706 177 167 376 40 -176 931 443 78 38
Nettoomsättningförändring 71,09% 51,40% -26,61% 22,68% -30,49% -45,30% 49,87% -1,67% -12,81% -%
Du Pont-modellen 89,14% 19,60% 22,81% 67,56% 6,71% -28,64% 87,39% 32,13% 5,26% 5,49%
Vinstmarginal 34,68% 14,96% 21,25% 35,20% 4,58% -14,57% 40,16% 24,48% 4,43% 1,73%
Bruttovinstmarginal 94,60% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,84% 38,32% 68,19% 30,91% 33,10% 29,46% 20,69% 50,26% 46,41% 17,29%
Soliditet 46,73% 28,74% 19,26% 19,35% 16,61% 12,05% 27,11% 25,54% 20,26% 42,83%
Kassalikviditet 207,45% 203,64% 386,96% 250,23% 194,75% 249,80% 186,05% 304,79% 244,18% 278,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...