Visa allt om A.M.B.A. Trading AB
Visa allt om A.M.B.A. Trading AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 061 6 897 6 240 5 745 5 423 54 72 692 638 132
Övrig omsättning 38 11 - 19 28 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 896 851 454 314 400 -33 -4 48 -20 -29
Resultat efter finansnetto 895 852 453 314 401 -33 -4 43 -29 -31
Årets resultat 514 495 265 173 311 -33 -4 43 -29 -31
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 56 40 0 32 15 21 28 6 9
Omsättningstillgångar 2 042 2 171 1 440 1 563 965 53 72 154 142 172
Tillgångar 2 082 2 227 1 480 1 563 998 67 93 182 148 181
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 684 720 425 301 361 51 51 55 12 41
Obeskattade reserver 636 407 192 79 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 68 73
Kortfristiga skulder 761 1 099 863 1 183 637 17 42 127 67 67
Skulder och eget kapital 2 082 2 227 1 480 1 563 998 67 93 182 148 181
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 248 179 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 186 112 245 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 109 89 133 129 109 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 350 300 200 140 200 0 0 0 0 0
Omsättning 7 099 6 908 6 240 5 764 5 451 54 72 692 638 132
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 531 3 449 6 240 5 745 5 423 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 172 143 445 389 303 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 912 867 464 314 412 -26 3 55 -17 -24
Nettoomsättningförändring 2,38% 10,53% 8,62% 5,94% 9 942,59% -25,00% -89,60% 8,46% 383,33% -%
Du Pont-modellen 43,04% 38,30% 30,68% 20,09% 40,08% -49,25% -4,30% 26,37% -13,51% -16,02%
Vinstmarginal 12,69% 12,37% 7,28% 5,47% 7,38% -61,11% -5,56% 6,94% -3,13% -21,97%
Bruttovinstmarginal 20,85% 22,20% 18,16% 17,81% 19,23% 1,85% 55,56% 19,94% 5,02% 9,85%
Rörelsekapital/omsättning 18,14% 15,54% 9,25% 6,61% 6,05% 66,67% 41,67% 3,90% 11,76% 79,55%
Soliditet 56,68% 46,59% 38,84% 22,98% 36,17% 76,12% 54,84% 30,22% 8,11% 22,65%
Kassalikviditet 259,66% 189,44% 165,70% 125,27% 147,25% 211,76% 107,14% 92,91% 98,51% 122,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...