Visa allt om Jopa AB
Visa allt om Jopa AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 920 705 595 502 385 360 250 416 688 306
Övrig omsättning 245 259 197 140 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 9 3 -12 -19 -1 -40 44 73 2
Resultat efter finansnetto -7 9 2 -12 -19 -2 -41 44 72 2
Årets resultat -7 0 2 -12 -19 -2 -32 44 72 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 77 96 113 120 174 73 82 109 60
Omsättningstillgångar 170 87 169 116 78 58 73 93 40 0
Tillgångar 185 164 265 229 198 232 147 175 150 60
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 86 84 84 82 94 112 58 171 127 56
Obeskattade reserver 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 92 101 73 100 0 0 13 9
Kortfristiga skulder 99 78 89 46 31 19 -29 4 10 -4
Skulder och eget kapital 185 164 265 229 198 232 - 175 150 60
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 5 19 89 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 563 452 330 253 166 73 12 0 0 25
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 226 175 127 101 0 13 18 20 38 6
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 165 964 792 642 385 360 250 416 688 306
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 460 353 298 251 193 180 250 416 688 306
Personalkostnader per anställd (tkr) 400 319 234 177 64 43 42 46 135 31
Rörelseresultat, EBITDA 0 28 20 8 -6 18 -32 72 108 19
Nettoomsättningförändring 30,50% 18,49% 18,53% 30,39% 6,94% 44,00% -39,90% -39,53% 124,84% -%
Du Pont-modellen -2,16% 5,49% 1,13% -5,24% -9,60% -0,43% -27,21% 25,14% 48,67% 3,33%
Vinstmarginal -0,43% 1,28% 0,50% -2,39% -4,94% -0,28% -16,00% 10,58% 10,61% 0,65%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,72% 1,28% 13,45% 13,94% 12,21% 10,83% 40,80% 21,39% 4,36% 1,31%
Soliditet 46,49% 52,17% 31,70% 35,81% 47,47% 48,28% 39,46% 97,71% 84,67% 93,33%
Kassalikviditet 171,72% 111,54% 189,89% 252,17% 251,61% 305,26% -% 2 325,00% 400,00% -%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-12: Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...