Visa allt om Nacka Ekonomiverkstad AB
Visa allt om Nacka Ekonomiverkstad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 210 193 224 220 230 227 86 119 36 1 422
Övrig omsättning - - - - 9 - 4 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 184 131 165 167 210 205 -31 6 -220 -175
Resultat efter finansnetto 183 130 164 168 209 204 -31 -19 -255 -225
Årets resultat 183 130 164 168 209 204 -31 -19 -255 -225
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 3 32 21 36
Omsättningstillgångar 187 126 188 108 88 41 41 165 189 675
Tillgångar 187 126 188 108 88 41 44 197 210 712
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -169 -351 -481 -645 -814 -1 023 -1 227 -1 196 -1 177 -922
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 300 440 440 440 590 700 700 700 828 875
Kortfristiga skulder 56 37 229 313 311 363 571 693 559 759
Skulder och eget kapital 187 126 188 108 88 41 44 197 210 712
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 0 0 0 27 338
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 20 48 45 40 20 0 0 0 0 75
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 6 15 14 13 6 0 0 0 24 144
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 210 193 224 220 239 227 90 119 36 1 422
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 210 193 224 220 230 227 - - 36 711
Personalkostnader per anställd (tkr) 26 62 59 53 26 1 - - 57 281
Rörelseresultat, EBITDA 184 131 165 167 210 208 -23 18 -205 -153
Nettoomsättningförändring 8,81% -13,84% 1,82% -4,35% 1,32% 163,95% -27,73% 230,56% -97,47% -%
Du Pont-modellen 98,40% 103,97% 87,77% 155,56% 238,64% 500,00% -70,45% 3,05% -104,76% -24,30%
Vinstmarginal 87,62% 67,88% 73,66% 76,36% 91,30% 90,31% -36,05% 5,04% -611,11% -12,17%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,35% 94,96% 2,78% 52,88%
Rörelsekapital/omsättning 62,38% 46,11% -18,30% -93,18% -96,96% -141,85% -616,28% -443,70% -1 027,78% -5,91%
Soliditet -90,37% -278,57% -255,85% -597,22% -925,00% -2 495,12% -2 788,64% -607,11% -560,48% -129,49%
Kassalikviditet 333,93% 340,54% 82,10% 34,50% 28,30% 11,29% 7,18% 5,05% 9,48% 66,93%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...