Visa allt om REFRAME CONSULTING I STOCKHOLM AB
Visa allt om REFRAME CONSULTING I STOCKHOLM AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 790 3 154 2 877 2 421 2 984 1 777 1 600 1 324 1 526 788
Övrig omsättning - - - 9 - 25 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 113 801 619 657 702 323 97 85 192 0
Resultat efter finansnetto 111 803 602 629 695 321 85 80 192 -3
Årets resultat 29 468 420 291 318 158 34 26 80 -10
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 82 119 453 332 12 34 55 35 35
Omsättningstillgångar 2 068 2 167 1 884 1 656 1 288 910 441 751 669 341
Tillgångar 2 071 2 249 2 003 2 108 1 621 922 476 807 704 376
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 380 749 531 529 437 269 145 174 208 228
Obeskattade reserver 950 912 724 676 466 225 131 111 80 21
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 303 223 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 740 587 747 601 493 428 198 521 416 127
Skulder och eget kapital 2 071 2 249 2 003 2 108 1 621 922 476 807 704 376
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 614 - - - 439 399 292 336 327 275
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 517 465 415 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 306 205 188 176 187 167 150 173 150 87
Utdelning till aktieägare 265 280 250 200 200 150 0 63 60 100
Omsättning 2 790 3 154 2 877 2 430 2 984 1 802 1 600 1 324 1 526 788
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 790 3 154 2 877 2 421 2 984 1 777 1 600 1 324 1 526 788
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 018 748 660 590 635 570 491 566 543 439
Rörelseresultat, EBITDA 118 824 710 759 733 335 110 101 207 16
Nettoomsättningförändring -11,54% 9,63% 18,84% -18,87% 67,92% 11,06% 20,85% -13,24% 93,65% -%
Du Pont-modellen 5,50% 35,70% 31,00% 31,21% 43,31% 35,03% 20,38% 10,66% 27,41% 0,00%
Vinstmarginal 4,09% 25,46% 21,58% 27,18% 23,53% 18,18% 6,06% 6,50% 12,65% 0,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 47,60% 50,10% 39,52% 43,58% 26,64% 27,12% 15,19% 17,37% 16,58% 27,16%
Soliditet 54,13% 64,93% 54,70% 48,73% 48,15% 47,16% 50,75% 31,46% 37,73% 64,66%
Kassalikviditet 277,30% 369,17% 252,21% 274,38% 261,26% 212,62% 222,73% 144,15% 160,82% 268,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...