Visa allt om Anders Nilsson Skälderviken AB
Visa allt om Anders Nilsson Skälderviken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 734 827 851 98 0 0 0 530 364 22
Övrig omsättning 1 741 182 91 144 144 144 168 144 178 174
Rörelseresultat (EBIT) 1 722 454 154 -12 -4 9 41 53 3 31
Resultat efter finansnetto 1 684 408 51 -147 -247 -89 -18 6 -173 -42
Årets resultat 1 413 408 51 -147 -247 -89 -18 6 -173 -42
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 980 4 353 4 423 4 520 4 816 5 019 5 117 5 376 5 513 5 412
Omsättningstillgångar 785 408 545 336 236 197 266 181 32 76
Tillgångar 2 765 4 760 4 968 4 855 5 052 5 216 5 383 5 557 5 546 5 488
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 400 -13 -421 -472 -325 -78 11 29 23 195
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 000 4 485 5 155 5 293 5 364 5 285 5 310 5 446 5 388 5 200
Kortfristiga skulder 365 288 234 34 13 9 62 83 135 92
Skulder och eget kapital 2 765 4 760 4 968 4 855 5 052 5 216 5 383 5 557 5 546 5 488
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 154 230 320 0 0 0 0 0 22 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 48 76 110 0 0 0 0 0 7 0
Utdelning till aktieägare 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 475 1 009 942 242 144 144 168 674 542 196
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 734 827 851 - - - - - - 22
Personalkostnader per anställd (tkr) 202 313 430 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 737 557 250 84 92 107 139 204 151 129
Nettoomsättningförändring -11,25% -2,82% 768,37% -% -% -% -100,00% 45,60% 1 554,55% -%
Du Pont-modellen 62,28% 9,54% 3,10% -0,25% -% -% -% 1,85% 0,96% 2,39%
Vinstmarginal 234,60% 54,90% 18,10% -12,24% -% -% -% 19,43% 14,56% 595,45%
Bruttovinstmarginal 68,53% 100,00% 84,49% 100,00% -% -% -% 61,89% 54,95% 0,00%
Rörelsekapital/omsättning 57,22% 14,51% 36,55% 308,16% -% -% -% 18,49% -28,30% -72,73%
Soliditet 50,63% -0,27% -8,47% -9,72% -6,43% -1,50% 0,20% 0,52% 0,41% 3,55%
Kassalikviditet 215,07% 141,67% 232,91% 605,88% 92,31% 44,44% 429,03% 218,07% 23,70% 82,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...