Visa allt om Anders Nilsson Skälderviken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 827 851 98 0 0 0 530 364 22 246
Övrig omsättning 182 91 144 144 144 168 144 178 174 144
Rörelseresultat (EBIT) 454 154 -12 -4 9 41 53 3 31 69
Resultat efter finansnetto 408 51 -147 -247 -89 -18 6 -173 -42 -49
Årets resultat 408 51 -147 -247 -89 -18 6 -173 -42 -49
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 353 4 423 4 520 4 816 5 019 5 117 5 376 5 513 5 412 5 286
Omsättningstillgångar 408 545 336 236 197 266 181 32 76 495
Tillgångar 4 760 4 968 4 855 5 052 5 216 5 383 5 557 5 546 5 488 5 780
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -13 -421 -472 -325 -78 11 29 23 195 238
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 485 5 155 5 293 5 364 5 285 5 310 5 446 5 388 5 200 5 024
Kortfristiga skulder 288 234 34 13 9 62 83 135 92 519
Skulder och eget kapital 4 760 4 968 4 855 5 052 5 216 5 383 5 557 5 546 5 488 5 780
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 230 320 0 0 0 0 0 22 0 1
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 76 110 0 0 0 0 0 7 0 27
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 009 942 242 144 144 168 674 542 196 390
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 827 851 - - - - - - 22 246
Personalkostnader per anställd (tkr) 313 430 - - - - - - - 128
Rörelseresultat, EBITDA 557 250 84 92 107 139 204 151 129 170
Nettoomsättningförändring -2,82% 768,37% -% -% -% -100,00% 45,60% 1 554,55% -91,06% -%
Du Pont-modellen 9,54% 3,10% -0,25% -% -% -% 1,85% 0,96% 2,39% 1,21%
Vinstmarginal 54,90% 18,10% -12,24% -% -% -% 19,43% 14,56% 595,45% 28,46%
Bruttovinstmarginal 100,00% 84,49% 100,00% -% -% -% 61,89% 54,95% 0,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,51% 36,55% 308,16% -% -% -% 18,49% -28,30% -72,73% -9,76%
Soliditet -0,27% -8,47% -9,72% -6,43% -1,50% 0,20% 0,52% 0,41% 3,55% 4,12%
Kassalikviditet 141,67% 232,91% 605,88% 92,31% 44,44% 429,03% 218,07% 23,70% 82,61% 91,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...