Visa allt om Frescati Stories AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 055 6 590 6 685 6 563 6 143 5 446 5 060 3 519 2 401 2 312
Övrig omsättning 73 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 221 12 243 1 517 1 349 548 123 110 152 207
Resultat efter finansnetto 223 9 243 1 523 1 351 548 123 111 152 208
Årets resultat 181 5 188 834 424 317 2 1 1 150
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 138 179 237 311 311 444 438 467 117 142
Omsättningstillgångar 2 645 3 124 5 126 4 984 3 625 2 142 1 894 1 350 1 150 938
Tillgångar 2 782 3 303 5 363 5 294 3 936 2 586 2 332 1 817 1 268 1 081
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 489 307 2 202 2 015 1 181 757 514 512 510 510
Obeskattade reserver 497 506 506 506 119 144 25 35 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 201 357 402 428
Kortfristiga skulder 1 796 2 488 2 654 2 774 2 637 1 685 1 592 913 354 143
Skulder och eget kapital 2 782 3 303 5 363 5 294 3 936 2 586 2 332 1 817 1 268 1 081
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 485 1 557 1 440 1 247 1 348 1 191 1 014 538 415 283
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 407 330 308 312 291 270 250 200 278 201
Utdelning till aktieägare 300 0 1 900 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 128 6 590 6 685 6 563 6 143 5 446 5 060 3 519 2 401 2 312
Nyckeltal
Antal anställda 7 9 8 7 6 7 7 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 865 732 836 938 1 024 778 723 880 800 771
Personalkostnader per anställd (tkr) 271 210 219 223 274 209 196 220 238 179
Rörelseresultat, EBITDA 263 70 317 1 676 1 482 672 231 218 177 234
Nettoomsättningförändring -8,12% -1,42% 1,86% 6,84% 12,80% 7,63% 43,79% 46,56% 3,85% -%
Du Pont-modellen 8,05% 0,36% 4,53% 28,77% 34,32% 21,19% 5,32% 6,16% 11,99% 19,15%
Vinstmarginal 3,70% 0,18% 3,64% 23,21% 21,99% 10,06% 2,45% 3,18% 6,33% 8,95%
Bruttovinstmarginal 60,26% 60,52% 64,91% 68,95% 70,49% 65,24% 59,05% 65,44% 63,89% 60,77%
Rörelsekapital/omsättning 14,02% 9,65% 36,98% 33,67% 16,08% 8,39% 5,97% 12,42% 33,15% 34,39%
Soliditet 31,51% 21,24% 48,42% 45,11% 32,23% 33,38% 22,83% 29,57% 40,22% 47,18%
Kassalikviditet 145,94% 124,48% 191,64% 177,11% 135,42% 123,92% 118,28% 146,66% 314,12% 629,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...