Visa allt om Adwe Invest AB
Visa allt om Adwe Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 2 480 2 158 1 460 2 293 653
Övrig omsättning - - - 2 - - - 1 164 -
Rörelseresultat (EBIT) -13 -13 -19 -70 -194 1 166 1 659 172 1 018 525
Resultat efter finansnetto -13 64 -18 35 -259 1 485 1 984 1 702 958 -409
Årets resultat -500 64 -18 35 -59 999 1 535 1 628 1 319 -1 017
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 594 593 594 594 594 598 468 489 2 048 2 152
Omsättningstillgångar 1 270 1 780 1 861 2 029 2 145 2 821 2 196 1 638 2 183 656
Tillgångar 1 864 2 374 2 455 2 623 2 739 3 419 2 665 2 127 4 231 2 808
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 842 2 342 2 433 2 601 2 710 2 971 2 324 1 739 111 232
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 226 0 0 0 950
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 22 32 22 22 30 221 340 388 4 120 1 626
Skulder och eget kapital 1 864 2 374 2 455 2 623 2 739 3 419 2 665 2 127 4 231 2 808
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 700 600 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - 0 3 10 7 7 79 67 0
Utdelning till aktieägare 0 0 156 150 143 128 127 570 0 0
Omsättning 0 0 0 2 0 2 480 2 158 1 461 2 457 653
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 2 480 2 158 1 460 2 293 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 3 10 14 13 787 674 -
Rörelseresultat, EBITDA -13 -13 -19 -70 -190 1 170 1 663 176 1 022 528
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% 14,92% 47,81% -36,33% 251,15% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 48,14% 74,78% 101,46% 25,79% -14,25%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 66,37% 92,35% 147,81% 47,58% -61,26%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 64,80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 104,84% 86,01% 85,62% -84,47% -148,55%
Soliditet 98,82% 98,65% 99,10% 99,16% 98,94% 91,77% 87,20% 81,76% 2,62% 32,62%
Kassalikviditet 5 772,73% 5 562,50% 8 459,09% 9 222,73% 7 150,00% 1 276,47% 645,88% 422,16% 52,99% 40,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...