Visa allt om Skånebil Personbilar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 426 283 396 498 340 316 325 190 380 116 324 372 291 044 321 858 359 719 340 155
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 164 7 573 975 -1 329 4 455 4 668 1 131 -5 698 621 4 997
Resultat efter finansnetto 6 088 9 096 2 319 389 6 264 5 797 2 210 -4 178 2 499 7 030
Årets resultat 5 897 17 445 2 349 48 4 423 4 664 3 154 -2 241 2 268 2 745
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 794 20 044 69 378 71 902 69 762 67 374 68 945 69 040 70 014 67 860
Omsättningstillgångar 96 041 79 949 67 629 76 682 79 266 78 080 47 284 58 178 70 635 53 169
Tillgångar 115 835 99 993 137 007 148 584 149 028 145 454 116 229 127 218 140 649 121 029
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 58 321 52 424 34 979 32 629 32 581 28 158 23 493 20 339 22 580 20 313
Obeskattade reserver 9 258 10 513 23 723 24 362 24 362 24 051 24 599 26 689 28 764 29 610
Avsättningar (tkr) 2 437 1 779 1 420 1 313 1 057 766 546 549 878 821
Långfristiga skulder 0 0 43 000 45 400 45 400 45 400 45 400 47 200 47 200 48 100
Kortfristiga skulder 45 819 35 277 33 885 44 880 45 628 47 079 22 191 32 441 41 227 22 185
Skulder och eget kapital 115 835 99 993 137 007 148 584 149 028 145 454 116 229 127 218 140 649 121 029
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 24 349 23 925 22 861 23 677 22 655 21 655 20 572 20 666 20 222 20 153
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 12 477 9 424 9 415 9 275 8 585 8 429 8 181 8 025 8 417 8 479
Utdelning till aktieägare 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 426 283 396 498 340 316 325 190 380 116 324 372 291 044 321 858 359 719 340 155
Nyckeltal
Antal anställda 58 58 59 62 63 60 61 65 66 64
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 350 6 836 5 768 5 245 6 034 5 406 4 771 4 952 5 450 5 315
Personalkostnader per anställd (tkr) 651 589 559 542 504 513 478 450 449 464
Rörelseresultat, EBITDA 7 904 26 545 21 278 18 710 23 996 23 332 20 634 13 410 19 044 21 931
Nettoomsättningförändring 7,51% 16,51% 4,65% -14,45% 17,19% 11,45% -9,57% -10,53% 5,75% -%
Du Pont-modellen 6,15% 10,14% 2,32% 0,87% 4,76% 4,58% 2,57% -2,52% 2,38% 6,50%
Vinstmarginal 1,67% 2,56% 0,94% 0,40% 1,86% 2,05% 1,03% -1,00% 0,93% 2,31%
Bruttovinstmarginal 16,51% 21,34% 22,51% 22,92% 20,74% 22,90% 23,68% 20,21% 19,35% 20,20%
Rörelsekapital/omsättning 11,78% 11,27% 9,92% 9,78% 8,85% 9,56% 8,62% 8,00% 8,18% 9,11%
Soliditet 56,58% 60,63% 39,04% 34,04% 33,91% 31,55% 35,81% 31,09% 30,78% 34,40%
Kassalikviditet 63,61% 75,91% 55,14% 51,17% 54,27% 58,55% 76,74% 50,84% 70,43% 102,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...