Visa allt om Anian AB
Visa allt om Anian AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 612 4 15 300 1 065 1 362 2 294 2 702 2 010 1 246
Övrig omsättning - - - 30 93 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 618 -57 -117 130 229 64 -145 695 430 -119
Resultat efter finansnetto 777 -7 45 175 275 112 -157 642 475 -79
Årets resultat 566 115 91 99 216 175 73 376 215 -28
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 116 1 493 1 226 1 226 1 139 1 205 1 236 1 238 1 108 916
Omsättningstillgångar 2 757 1 580 2 056 2 009 2 039 1 824 1 598 2 142 1 990 1 828
Tillgångar 3 873 3 074 3 282 3 234 3 178 3 029 2 834 3 381 3 096 2 744
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 229 1 818 1 853 1 762 1 663 2 066 1 892 2 019 1 903 1 687
Obeskattade reserver 512 414 571 654 620 650 791 1 066 977 826
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 132 842 858 818 895 312 151 295 216 230
Skulder och eget kapital 3 873 3 074 3 282 3 234 3 178 3 029 2 834 3 381 3 096 2 744
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 236 337 687 388 426 566
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 600 0 0 0 53 0 539 406 200 46
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 191 0 0 0 183 260 614 391 307 269
Utdelning till aktieägare 0 155 150 0 0 620 0 200 260 0
Omsättning 1 612 4 15 330 1 158 1 362 2 294 2 702 2 010 1 246
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 0 2 1 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 612 - - - 533 1 362 1 147 1 351 1 005 1 246
Personalkostnader per anställd (tkr) 819 - - - 259 661 955 640 507 926
Rörelseresultat, EBITDA 618 -57 -109 141 249 135 -61 777 513 -76
Nettoomsättningförändring 40 200,00% -73,33% -95,00% -71,83% -21,81% -40,63% -15,10% 34,43% 61,32% -%
Du Pont-modellen 21,12% -0,20% 1,37% 5,41% 8,65% 3,70% -3,49% 21,62% 15,31% -2,88%
Vinstmarginal 50,74% -150,00% 300,00% 58,33% 25,82% 8,22% -4,32% 27,05% 23,58% -6,34%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 100,81% 18 450,00% 7 986,67% 397,00% 107,42% 111,01% 63,08% 68,36% 88,26% 128,25%
Soliditet 67,86% 69,65% 69,28% 69,39% 66,71% 84,02% 86,86% 82,42% 84,19% 83,15%
Kassalikviditet 243,55% 187,65% 239,63% 245,60% 227,82% 584,62% 1 058,28% 726,10% 921,30% 794,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...