Visa allt om Addventia Capital o Management AB
Visa allt om Addventia Capital o Management AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 82 640 645 755 782 442 553 401 547 422
Övrig omsättning - - - 6 3 47 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -373 470 218 174 137 106 167 -80 -4 -25
Resultat efter finansnetto 1 152 640 297 263 55 74 166 1 332 -7 -27
Årets resultat 1 197 548 207 153 -21 19 83 1 029 -6 -27
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 157 257 257 254 262 442 405 172 396 231
Omsättningstillgångar 1 962 1 119 1 006 667 700 735 915 1 830 223 286
Tillgångar 2 120 1 376 1 263 921 962 1 177 1 320 2 002 619 517
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 771 724 325 258 400 752 862 1 103 74 80
Obeskattade reserver 325 370 384 334 282 240 210 165 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 25 283 553 329 280 185 248 735 546 437
Skulder och eget kapital 2 120 1 376 1 263 921 962 1 177 1 320 2 002 619 517
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 227 0 170 295 288 154 150 210 281 206
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 71 0 53 93 90 48 47 68 81 65
Utdelning till aktieägare 159 150 150 140 295 130 130 323 0 0
Omsättning 82 640 645 761 785 489 553 401 547 422
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 82 640 645 755 782 442 553 401 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 305 - 225 390 388 208 197 280 - -
Rörelseresultat, EBITDA -373 470 227 183 149 119 180 -66 8 -12
Nettoomsättningförändring -87,19% -0,78% -14,57% -3,45% 76,92% -20,07% 37,91% -26,69% 29,62% -%
Du Pont-modellen 54,34% 46,95% 23,91% 30,29% 24,95% 9,43% 12,95% 68,28% 0,48% -4,84%
Vinstmarginal 1 404,88% 100,94% 46,82% 36,95% 30,69% 25,11% 30,92% 340,90% 0,55% -5,92%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 362,20% 130,62% 70,23% 44,77% 53,71% 124,43% 120,61% 273,07% -59,05% -35,78%
Soliditet 95,50% 73,59% 49,45% 54,74% 63,18% 78,92% 77,03% 61,03% 11,95% 15,47%
Kassalikviditet 7 848,00% 395,41% 181,92% 202,74% 250,00% 397,30% 368,95% 248,98% 40,84% 65,45%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...