Visa allt om Paanit AB
Visa allt om Paanit AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 607 935 1 095 1 159 1 324 1 180 1 020 972 945 720
Övrig omsättning - - - - - - - - 310 -
Rörelseresultat (EBIT) 440 769 927 1 002 1 172 1 027 759 798 394 520
Resultat efter finansnetto 438 766 910 948 1 049 905 639 610 255 414
Årets resultat 345 530 526 518 575 497 352 326 182 295
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 626 3 720 3 815 3 909 4 004 4 099 4 193 4 288 4 382 3 806
Omsättningstillgångar 754 578 455 254 1 562 1 072 532 210 360 571
Tillgångar 4 380 4 299 4 270 4 164 5 566 5 171 4 725 4 497 4 742 4 377
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 809 2 864 2 783 2 657 2 439 2 139 1 892 1 660 1 425 1 332
Obeskattade reserver 1 351 1 359 1 278 1 047 807 542 314 154 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 120 1 920 2 090 2 260 2 430 2 805 2 551
Kortfristiga skulder 220 76 209 339 400 399 259 253 511 493
Skulder och eget kapital 4 380 4 299 4 270 4 164 5 566 5 171 4 725 4 497 4 742 4 377
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 400 400 450 400 300 275 250 120 91 89
Omsättning 607 935 1 095 1 159 1 324 1 180 1 020 972 1 255 720
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 535 864 1 022 1 097 1 267 1 122 854 893 475 588
Nettoomsättningförändring -35,08% -14,61% -5,52% -12,46% 12,20% 15,69% 4,94% 2,86% 31,25% -%
Du Pont-modellen 10,05% 17,91% 21,71% 24,14% 21,27% 19,86% 16,06% 17,75% 8,35% 11,93%
Vinstmarginal 72,49% 82,35% 84,66% 86,71% 89,43% 87,03% 74,41% 82,10% 41,90% 72,50%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 87,97% 53,69% 22,47% -7,33% 87,76% 57,03% 26,76% -4,42% -15,98% 10,83%
Soliditet 88,19% 91,28% 88,52% 82,34% 54,51% 49,09% 44,94% 39,38% 30,05% 30,43%
Kassalikviditet 342,73% 760,53% 217,70% 74,93% 390,50% 268,67% 205,41% 83,00% 70,45% 115,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...