Visa allt om Tom - Eskil AB
Visa allt om Tom - Eskil AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 36 781 36 419 36 319 35 736 34 550 32 860 33 369 32 721 30 758 29 014
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 586 836 559 38 -467 128 578 728 813 516
Resultat efter finansnetto 585 837 553 23 -381 75 737 730 797 481
Årets resultat 964 652 379 269 -245 2 316 500 571 365
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 815 1 977 2 263 2 558 2 836 1 196 1 081 671 608 766
Omsättningstillgångar 2 614 4 114 3 031 2 113 1 893 3 729 3 979 4 173 4 071 3 368
Tillgångar 4 428 6 091 5 294 4 671 4 729 4 926 5 061 4 844 4 679 4 134
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 086 2 421 1 769 1 390 1 271 1 717 1 915 1 998 1 599 1 227
Obeskattade reserver 160 814 817 755 1 001 1 137 1 102 837 817 825
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 182 2 855 2 708 2 526 2 458 2 073 2 044 2 008 2 264 2 081
Skulder och eget kapital 4 428 6 091 5 294 4 671 4 729 4 926 5 061 4 844 4 679 4 134
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 782 754 649 614 604
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 959 3 847 3 707 3 646 3 570 2 455 2 468 2 388 2 269 2 191
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 649 1 402 1 307 1 264 1 172 1 145 1 135 1 142 1 129 1 091
Utdelning till aktieägare 960 1 000 0 0 0 200 200 200 300 200
Omsättning 36 781 36 419 36 319 35 736 34 550 32 860 33 369 32 721 30 758 29 014
Nyckeltal
Antal anställda 11 11 10 13 13 11 10 10 12 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 344 3 311 3 632 2 749 2 658 2 987 3 337 3 272 2 563 3 224
Personalkostnader per anställd (tkr) 510 477 501 378 365 398 436 418 334 432
Rörelseresultat, EBITDA 1 005 1 247 972 474 -105 430 802 923 1 005 789
Nettoomsättningförändring 0,99% 0,28% 1,63% 3,43% 5,14% -1,53% 1,98% 6,38% 6,01% -%
Du Pont-modellen 13,23% 13,84% 10,62% 0,86% -7,04% 3,51% 14,56% 15,61% 18,70% 13,35%
Vinstmarginal 1,59% 2,31% 1,55% 0,11% -0,96% 0,53% 2,21% 2,31% 2,84% 1,90%
Bruttovinstmarginal 17,70% 17,62% 16,78% 15,71% 15,09% 16,24% 17,40% 17,21% 17,57% 17,14%
Rörelsekapital/omsättning -1,54% 3,46% 0,89% -1,16% -1,64% 5,04% 5,80% 6,62% 5,87% 4,44%
Soliditet 27,34% 50,17% 45,45% 41,67% 42,48% 51,87% 53,89% 53,69% 46,75% 44,05%
Kassalikviditet 45,66% 108,69% 77,92% 43,55% 33,12% 134,78% 153,96% 162,15% 142,67% 119,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...