Visa allt om Marketer Aktiebolag
Visa allt om Marketer Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 40 56 15 15 27 12 16 25 22 23
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -24 -5 -29 -24 -3 0 0 0 -9 -4
Resultat efter finansnetto -23 -5 -28 -10 951 0 0 1 -9 -4
Årets resultat -23 -5 -28 -10 951 0 0 1 -9 -4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 48 48 48 48 48 48 48 48 48 61
Omsättningstillgångar 266 352 297 329 1 035 74 75 87 83 78
Tillgångar 314 400 345 377 1 083 122 123 135 131 139
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 297 320 325 352 1 062 111 111 111 110 119
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 81 21 24 21 11 12 24 21 20
Skulder och eget kapital 314 400 345 377 1 083 122 123 135 131 139
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 42 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0
Omsättning 40 56 15 15 27 12 16 25 22 23
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 40 - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 48 - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -24 -5 -29 -24 -3 0 0 0 4 2
Nettoomsättningförändring -28,57% 273,33% 0,00% -44,44% 125,00% -25,00% -36,00% 13,64% -4,35% -%
Du Pont-modellen -7,32% -1,25% -8,12% -2,39% 87,81% 0,00% 0,00% 0,00% -6,87% -2,88%
Vinstmarginal -57,50% -8,93% -186,67% -60,00% 3 522,22% 0,00% 0,00% 0,00% -40,91% -17,39%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -126,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 622,50% 483,93% 1 840,00% 2 033,33% 3 755,56% 525,00% 393,75% 252,00% 281,82% 252,17%
Soliditet 94,59% 80,00% 94,20% 93,37% 98,06% 90,98% 90,24% 82,22% 83,97% 85,61%
Kassalikviditet 1 564,71% 434,57% 1 414,29% 1 370,83% 4 928,57% 672,73% 625,00% 362,50% 395,24% 390,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...