Visa allt om 2MNordic IT Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 966 3 163 2 771 2 339 2 152 687 183 210 164 15
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 364 543 380 187 244 141 -32 77 75 -12
Resultat efter finansnetto 1 364 545 383 188 247 141 -40 78 75 -12
Årets resultat 1 058 450 296 136 180 77 -5 41 47 -12
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 104 83 0 0 3 8 13 68 10 0
Omsättningstillgångar 2 502 1 361 1 031 890 952 585 316 302 221 126
Tillgångar 2 606 1 444 1 031 890 954 592 328 370 232 126
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 418 760 460 314 327 267 190 195 154 107
Obeskattade reserver 0 0 35 35 35 35 0 36 16 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 188 684 536 541 591 290 138 139 62 19
Skulder och eget kapital 2 606 1 444 1 031 890 954 592 328 370 232 126
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 150 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 736 1 199 1 228 1 218 1 038 86 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 734 559 542 543 453 78 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 240 400 150 150 150 120 0 0 0 0
Omsättning 5 966 3 163 2 771 2 339 2 152 687 183 210 164 15
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 3 3 3 2 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 492 1 054 924 780 717 344 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 630 596 562 522 438 153 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 382 561 380 190 249 146 -27 82 78 -12
Nettoomsättningförändring 88,62% 14,15% 18,47% 8,69% 213,25% 275,41% -12,86% 28,05% 993,33% -%
Du Pont-modellen 52,34% 37,74% 37,15% 21,46% 25,89% 23,82% -11,89% 20,81% 32,33% -9,52%
Vinstmarginal 22,86% 17,23% 13,82% 8,17% 11,48% 20,52% -21,31% 36,67% 45,73% -80,00%
Bruttovinstmarginal 80,64% 91,34% 94,77% 95,94% 88,80% 86,75% 33,88% 72,86% 88,41% 93,33%
Rörelsekapital/omsättning 22,02% 21,40% 17,86% 14,92% 16,78% 42,94% 97,27% 77,62% 96,95% 713,33%
Soliditet 54,41% 52,63% 47,26% 38,18% 36,98% 49,46% 57,93% 59,71% 71,34% 84,92%
Kassalikviditet 210,61% 198,98% 192,35% 164,51% 161,08% 201,72% 228,99% 217,27% 356,45% 663,16%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...