Visa allt om Sörmlandskustens Bygg & Sanering Aktiebolag
Visa allt om Sörmlandskustens Bygg & Sanering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 368 7 348 4 705 8 841 9 074 9 237 15 696 13 999 12 467 9 286
Övrig omsättning - - - - - - 35 - 2 32
Rörelseresultat (EBIT) 105 376 -194 940 1 471 1 581 1 626 1 162 115 464
Resultat efter finansnetto 96 366 -203 927 1 465 1 571 1 350 1 110 99 444
Årets resultat 68 134 65 496 503 864 1 277 558 43 248
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 135 140 217 345 467 495 598 419 378 212
Omsättningstillgångar 2 626 2 476 1 847 3 843 3 112 2 469 3 254 3 032 1 350 2 169
Tillgångar 2 761 2 616 2 064 4 188 3 579 2 964 3 852 3 452 1 728 2 381
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 605 537 403 838 1 542 1 039 1 476 798 240 349
Obeskattade reserver 677 677 598 893 653 395 0 414 106 106
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 102 151 202 950 294 80 145 46 0 53
Kortfristiga skulder 1 378 1 251 861 1 507 1 091 1 450 2 232 2 194 1 381 1 872
Skulder och eget kapital 2 761 2 616 2 064 4 188 3 579 2 964 3 852 3 452 1 728 2 381
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 308 510 300 445 407
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 901 3 604 2 759 4 221 3 578 2 903 4 232 2 970 2 930 2 293
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 500 - - - - - -
Sociala kostnader 1 079 820 644 1 000 893 975 1 512 1 136 1 331 907
Utdelning till aktieägare 0 0 0 500 400 0 1 300 600 0 152
Omsättning 7 368 7 348 4 705 8 841 9 074 9 237 15 731 13 999 12 469 9 318
Nyckeltal
Antal anställda 10 10 10 9 8 11 14 10 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 737 735 471 982 1 134 840 1 121 1 400 1 133 844
Personalkostnader per anställd (tkr) 501 444 342 585 573 412 499 489 487 372
Rörelseresultat, EBITDA 199 460 -80 1 091 1 661 1 778 1 813 1 300 218 530
Nettoomsättningförändring 0,27% 56,17% -46,78% -2,57% -1,76% -41,15% 12,12% 12,29% 34,26% -%
Du Pont-modellen 3,88% 14,41% -9,16% 22,54% 41,10% 55,84% 42,21% 33,66% 6,66% 19,49%
Vinstmarginal 1,45% 5,13% -4,02% 10,68% 16,21% 17,92% 10,36% 8,30% 0,92% 5,00%
Bruttovinstmarginal 88,40% 81,42% 91,60% 87,63% 88,12% 90,42% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,94% 16,67% 20,96% 26,42% 22,27% 11,03% 6,51% 5,99% -0,25% 3,20%
Soliditet 41,04% 40,71% 42,12% 35,72% 56,53% 44,88% 38,32% 31,75% 18,31% 17,86%
Kassalikviditet 190,57% 197,92% 214,52% 255,01% 285,24% 170,28% 145,79% 138,20% 97,76% 115,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...