Visa allt om Rupidex AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 885 837 986 1 061 1 117 931 903 664 1 619 281
Övrig omsättning - - - - - - - - 15 -
Rörelseresultat (EBIT) 61 53 404 289 310 197 282 94 985 -171
Resultat efter finansnetto 49 66 412 308 325 201 303 126 1 003 -166
Årets resultat 7 39 239 308 325 201 303 126 1 003 -166
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 141 16 17 17 17 0 6 5 12 58
Omsättningstillgångar 1 927 2 016 2 268 2 183 1 801 1 599 1 537 1 317 1 453 371
Tillgångar 2 069 2 033 2 284 2 200 1 818 1 599 1 543 1 322 1 465 429
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 568 1 761 2 022 1 783 1 615 1 416 1 356 1 162 1 316 315
Obeskattade reserver 146 120 104 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 354 151 158 417 203 182 187 159 149 115
Skulder och eget kapital 2 069 2 033 2 284 2 200 1 818 1 599 1 543 1 322 1 465 429
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 225 - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 420 425 210 446 236 288 288 121 213 163
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 148 143 110 207 115 115 115 64 64 45
Utdelning till aktieägare 200 200 300 0 140 127 140 110 280 0
Omsättning 885 837 986 1 061 1 117 931 903 664 1 634 281
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 885 837 986 1 061 1 117 931 903 664 1 619 281
Personalkostnader per anställd (tkr) 568 568 332 634 347 440 430 190 263 210
Rörelseresultat, EBITDA 61 53 404 289 310 203 285 104 1 033 -90
Nettoomsättningförändring 5,73% -15,11% -7,07% -5,01% 19,98% 3,10% 35,99% -58,99% 476,16% -%
Du Pont-modellen 4,54% 3,25% 18,04% 14,00% 17,88% 12,57% 19,64% 9,53% 68,46% -38,69%
Vinstmarginal 10,62% 7,89% 41,78% 29,03% 29,10% 21,59% 33,55% 18,98% 61,95% -59,07%
Bruttovinstmarginal 95,59% 97,37% 100,00% 100,00% 82,45% 94,74% 96,68% 85,69% 92,09% 92,88%
Rörelsekapital/omsättning 177,74% 222,82% 214,00% 166,45% 143,06% 152,20% 149,50% 174,40% 80,54% 91,10%
Soliditet 81,29% 91,22% 92,08% 81,05% 88,83% 88,56% 87,88% 87,90% 89,83% 73,43%
Kassalikviditet 544,35% 1 335,10% 1 435,44% 523,50% 887,19% 878,57% 821,93% 828,30% 975,17% 322,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...